NL/Prabhupada 0898 - Omdat ik een toegewijde ben geworden zal er geen gevaar meer zijn, geen lijden. Nee!

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Omdat ik een toegewijde ben geworden zal er geen gevaar meer zijn, geen lijden. Nee!
- Prabhupāda 0898


730417 - Lecture SB 01.08.25 - Los Angeles

Prabhupāda: Zij die Kṛṣṇa bewust zijn worden onder geen omstandigheden verstoord. Ook al is er groot lijden. Dat is de instructie van Kuntīdevī. Kuntīdevī verwelkomt: vipadaḥ santu tāḥ tatra ta... Laat er..Omdat, voor het winnen van de strijd te Kurukṣetra, alle Pāṇḍavas waren in zovele gevaarlijke posities geplaats. Dat is al besproken geweest in de andere verzen. Soms kregen zij vergif, soms werden ze in een huis gestopt om het daarna in brand te steken. Soms grote, zeer grote demonen, mensen-eters en grote en sterke vechters. Iedere keer... Verloren ze hun koninkrijk, hun vrouwen, hun eer. Ze werden in het woud achter gelaten, Vol van gevaren. Maar tussen al deze gevaren, Kṛṣṇa was telkens aanwezig. Wanneer de Draupadī naakt was, Kṛṣṇa was daar met kleren. Kṛṣṇa is altijd daar.

Daarvoor Bhīṣmadeva, terwijl hij aan het sterven was... Hij was de grootvader van de Pāṇḍavas. Wanneer de Pāṇḍavas kwamen om hem te zien op zijn sterfbed, riep hij uit: "Deze jongens, mijn kleinzonen, zijn allemaal zeer erg vroom. Mahārāja Yudhiṣṭhira, de meest vrome persoon. Zijn naam is Dharmarāja, de koning van religie. Hij is de oudste broer. En Bhīma en Arjuna, zij zijn toegewijden en zo'n grote helden. Zij kunnen duizend man verslaan. Zij zijn zo krachtig. Yudhiṣṭhira, Yudhiṣṭhira is daar, en Bhīma is daar ook. Arjuna is daar, en Draupadī is de directe godin van geluk. Er was dit bevel dat waar Draupadī ook zal zijn, er zal geen schaarste van levensmiddelen zijn. Via deze weg, de combinatie was zo mooi en bovendien, Kṛṣṇa is altijd met hun, en toch lijden ze." Dus begon hij te wenen. "Ik weet wat de bedoeling is van Kṛṣṇa, dat zo'n vrome mensen, zo'n grote toegewijden zoveel moeten lijden."

Dus denk niet: "Omdat ik een toegewijde ben geworden, zal er geen gevaar zijn, geen lijden." Prahlāda Mahārāja had zoveel te lijden. De Pāṇḍavas haden zoveel te lijden. Haridāsa Ṭhākura had zoveel te lijden. Maar we mogen niet gestoord worden door allerlei vormen van lijden. We moeten oprecht vertrouwen hebben, volledig overtuigd zijn van het feit: "Kṛṣṇa is daar. Hij zal me beschermen. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). Probeer geen voordeel uit te halen door ergens anders te gaan schuilen dan bij Kṛṣṇa. Kies altijd voor Kṛṣṇa. Kṛṣṇa zegt: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati. "Mijn dierbare Arjuna, je kunt aan iedereen verklaren dat Mijn toegewijde nooit zal te neder worden geslagen worden." Waarom wordt deze verklaring, met advies, tot Arjuna uitgesproken? Waarom verklaarde Hij niet zichzelf? Daar is een punt. Omdat deze verklaring, als Kṛṣṇa ze maakt, Er kan sprake zijn van schending omdat hij soms zijn belofte overtreedt. Maar als Zijn toegewijde het belooft, hij zal het nooit overtreden. Dat is Kṛṣṇa's enige zaak. "O, Mijn toegewijde heeft dit verklaart. Ik moet zien dat het uitgevoerd word." Dat is Kṛṣṇa's positie. Hij is zo tot Zijn toegewijden aangetrokken. Daarom heeft Hij gezegd: "Jij belooft het. Als Ik het beloof, mensen zullen me niet geloven. Maar als jij het verklaart, dan zullen ze het geloven. Dit omdat jij een toegewijde bent. Uw verklaring zal nooit.."

Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Kṛṣṇa wil dat zien: "Mijn toegewijden zijn verlangen is vervuld. Mijn belofte zal misschien niet vervuld worden, misschien stuk gaan. "Dat is Kṛṣṇa bewustzijn. We moeten blijven bij Kṛṣṇa bewustzijn, in alle omstandigheden, zelfs in de meest gevaarlijke positie. We moeten ons vertrouwen houden in Kṛṣṇa's lotus voeten, en er zal geen gevaar zijn. Dank u hartelijk. Toegewijde: Jaya Śrīla Prabhupāda!