NL/Prabhupada 0901 - Als ik niet jaloers ben dan ben ik in de spirituele wereld. Iedereen kan het testen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Als ik niet jaloers ben dan ben ik in de spirituele wereld. Iedereen kan het testen
- Prabhupāda 0901


730415 - Lecture SB 01.08.23 - Los Angeles

Dus op dit moment zijn onze zintuigen vervuild. Ik dacht, "Ik ben een Amerikaan, dus ik moet mijn zintuigen benutten om mijn land te dienen, mijn gemeenschap, mijn natie." Grote, grote leiders, groot, zoveel grote dingen. De werkelijke concept is dat ik een Amerikaan ben dus mijn zintuigen zijn ook Amerikaans. Het moet dus gebruikt worden voor Amerika. "vergelijkbaar met hoe Indiërs denken, anderen denken. Maar geen van hen weten dat de zintuigen tot Kṛṣṇa behoren. Dat is onwetendheid. Geen intelligentie. Zij denken voorlopig dat deze zintuigen, upādhi, zijn aangemerkt Amerikaanse zintuigen, Indiase zintuigen, Afrikaanse zintuigen. Nee. Dit noem je māyā. Het is bedekt. Bhaktie betekend daarom sarvopādhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170). Wanneer je zintuigen ontsmet zijn van al deze benamingen zal dat het begin zijn van bhakti. Als ik denk "Ik ben een Amerikaan. Waarom zal ik Kṛṣṇa bewust worden? Het is een Hindoe God," dat is dwaas. Als ik denk "Ik ben een Mohammedaan," Ik ben een Christen," Dan ben je gegaan. Maar als wij onze zintuigen zuiveren "Ik ben een ziel. De Opperste ziel is Kṛṣṇa. Ik ben een essentieel deel van Kṛṣṇa; mijn taak daarom is om Kṛṣṇa te dienen. Dan zul je direct bevrijd worden. Direct. Je zult geen Amerikaan meer zijn, Indiër of een Afrikaan dit of dat. Je bent Kṛṣṇized, Kṛṣṇa bewust. Dat is het verlangen.

Kuntīdevī zegt daarom, "Hṛṣīkeśa, mijn dierbare Kṛṣṇa, jij bent de meester van de zintuigen, En voor de zintuig bevrediging, zijn wij gevallen in deze materiële conditie van het leven, verschillende variaties van het leven. Dus wij zijn aan het lijden en lijden in de mate van, zelfs wanneer je Kṛṣṇa's word... Omdat dit de materiële wereld is, lijdt zij ook, hoe te spreken over anderen? Devakī is zo gevorderd dat zij de moeder van Kṛṣṇa wordt, Maar ze word nog steeds in moeilijkheden gebracht. Moeilijkheden door wie? Door haar broer, Kaṁsa. Dus de wereld zit zo in elkaar. Probeer het te begrijpen. Zelf wanneer je Kṛṣṇa's moeder wordt en zelfs je broer, je naaste familie lid. De wereld is zo jaloers dat wanneer mens zijn persoonlijke interesse is bemoeilijkt Iedereen zal klaar staan je problemen geven. Dit is de wereld. Iedereen, Zelfs als het je broer of vader is. Hoe te spreken over anderen. Khalena. Khala betekend jaloezie. Deze materiele wereld is jaloers, afgunstig. Ik ben jaloers op jou en jij bent jaloers op mij. Dit zijn onze zaken. Dit zijn onze zaken.

Daarom is deze Kṛṣṇa bewustzijn beweging voor de mensen die niet jaloers meer willen zijn. Wie niet meer afgunstig is. Perfecte persoon. Dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ vāstavaṁ vastu vedyam atra (SB 1.1.2). Deze die jaloers en afgunstig zijn in deze materiële wereld. En deze die niet jaloers zijn, zijn in de spirituele wereld. Simpel ding. test jezelf, "Of ik jaloers ben afgunstig ben naar mijn associaties, vrienden, alles? Dan ben ik in de materiële wereld. Wanneer ik niet jaloers ben dan ben ik in de spirituele wereld. Iedereen kan dit testen. Er is geen vraag of ik spiritueel bevorderd ben of niet. Je kan het zelf testen. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). Net als wanneer je aan het eten bent, je zult begrijpen of je tevreden bent of je honger is gestild. Je hoeft geen certificaten van een ander te krijgen. Vergelijkbaar wanneer jij jezelf test, wanneer je jaloers of afgunstig bent dan ben je in deze materiële wereld. Wanneer je niet jaloers of afgunstig bent dan ben je in de spirituele wereld. Je kunt Kṛṣṇa op een mooie manier kunnen dienen wanneer je niet jaloers bent. Want onze jaloezie, afgunstig zijn heeft een begin, begint bij Kṛṣṇa. Net als de Māyāvādīs: Waarom zal Kṛṣṇa God zijn? "Ik ben, Ik ben ook God. Ik ben het ook."