Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

NL/Prabhupada 1056 - K. C. Beweging is op het spirituele platform, boven lichaam, geest en intelligentie

From Vanipedia


K. C. Beweging is op het spirituele platform, boven lichaam, geest en intelligentie
- Prabhupāda 1056


750522 - Conversation B - Melbourne

Prabhupāda: India nog steeds, als iemand een mooie tuin en bloemen heeft, als iemand gaat vragen; "Meneer, ik wil wat bloemen uit uw tuin nemen om God te aanbidden". "Ja, die mag je nemen." Ze zullen heel blij zijn.

Raymond Lopez: Deze man, zijn inkomen was afhankelijk van die bloemen, en ik ... Ik denk dat zijn bezittingen belangrijker voor hem waren, helaas.

Wally Strobes: Het is een grappig verhaal. Er is een grappig vervolg op, en dat is dat de bloemen gestolen werden van twee mannen die kwekerijen hadden. En we moesten in beroep gaan om er uit te komen. Maar net voordat het beroep voor kwam, hadden de jongens een kas nodig vanwege hun speciale planten, die ze hier buiten hebben.

Śrutakīrti: Tulasī.

Wally Strobes: En ze wisten niets over kassen. Dus ze reden rond, en iemand zei: "Nou, laten we gaan en iets over kassen leren. Oh, daar is een mooie kwekerij." (gelach) Dus de auto rijdt er heen, zie je. De toegewijde stapt uit, en hij zei: "Sorry, meneer, maar we zijn geïnteresseerd in kassen." Hij zei: "Wil je alsjeblieft snel van mijn land gaan?" Dezelfde kwekerij. (gelach) Er waren tweehonderd kwekerijen in dat gebied. Hij koos die ene.

Prabhupāda: Maar als de mensen Gods bewust zouden zijn, zouden ze hebben vergeven, "O, zij zijn gekomen om God te dienen. Oké, dat kan je nemen." Daarom is de eerste taak om mensen Gods bewust te maken. Dan wordt alles bijgesteld. Yasyāsti bhaktiḥ ... Er is een vers in Bhāgavata:

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ
(SB 5.18.12)

De betekenis is dat: "Iedereen die Gods bewust is, een toegewijde, hij heeft alle goede kwaliteiten." Wat wij als goede kwaliteiten beschouwen, heeft hij. En op dezelfde manier, iemand die geen toegewijde van God is, hij heeft geen goede kwaliteiten, omdat hij op het mentale platform zal zweven. Er zijn verschillende platformen. Algemene lichamelijke levensopvatting, "Ik ben dit lichaam. Daarom is het mijn doel om de zintuigen te bevredigen. "Dit is lichamelijke levensopvatting. En anderen denken: "Ik ben niet dit lichaam. Ik ben geest." Dus zij gaan op de mentale speculative toer zoals filosofen, denkers. En daarboven is er een intelligente klasse mensen, die wat yoga beoefenen. En spiritueel platform betekent daarboven. Eerst lichamelijke levensopvatting, grof, dan mentaal, dan intellectueel, dan spiritueel.

Dus deze Kṛṣṇa-bewustzijn's-beweging is op het spirituele platform, boven lichaam, geest en intelligentie. Maar eigenlijk moeten we op dat platform komen, omdat we spirituele ziel zijn, we zijn noch dit lichaam, noch deze geest noch deze intelligentie. Dus degene die op het platform van spirituele bewustzijn staat, die hebben alles - intelligentie, juiste gebruik van de geest, juiste gebruik van het lichaam. Net als een miljonair, die heeft ook hij alle mindere bezittingen. Tien roepies of honderd roepies of honderd pond-hij heeft alles. Evenzo, als we proberen om mensen op het platform van Gods bewustzijn te brengen, dan heeft hij alle andere kwaliteiten: hoe voor het lichaam te zorgen, hoe de geest te gebruiken, hoe intelligentie te gebruiken, alles. Maar het is niet mogelijk dat iedereen Gods bewust wordt. Dat is niet mogelijk, omdat er verschillende gradaties zijn. Maar tenminste één klasse mensen zou in de samenleving als ideaal moeten blijven, Gods bewust. Net als voor ons dagelijks leven hebben wij advocaten nodig, wij hebben een ingenieur nodig, wij hebben een arts nodig, we hebben zoveel nodig; net zo moet er in de samenleving een klasse van mensen zijn die volledig Gods bewust en ideaal zijn. Dat is nodig.