Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

NL/Prabhupada 1058 - De Spreker van de Bhagavad-Gita is Heer Sri Krishna

From Vanipedia


The Speaker of the Bhagavad-gita is Lord Sri Krishna - Prabhupāda 1058


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

De spreker van de Bhagavad-gītā is Heer Śrī Kṛṣṇa Hij wordt genoemd op elke bladzijde van de Bhagavad-Gita als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Bhagavān. Natuurlijk, naar Bhagavān wordt soms ieder krachtige persoon of halfgod verwezen maar hier wordt Bhagavān zeker verwezen naar Sri Krishna, en grote persoonlijkheid maar tegelijkertijd moeten wij Heer Sri Krishna kennen, zoals Hij is, bevestigd bij alle ācāryas Daar bedoel ik mee, zelfs Śaṅkarācārya, Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbārka Svāmī en Śrī Caitanya Mahāprabhu en vele anderen. In India vele geautoriseerde geleerden en ācāryas, Ik bedoel geautoriseerd in Vedische kennis Ieder van hen, inclusief Śaṅkarācārya, hebben Sri Krishna geaccepteerd als de Allerhoogste Persoonlijkheid God De Heer Hemzelf heeft Zichzelf ook als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bevestigd in de Bhagavad Gita Hij wordt zo geaccepteerd in de Brahmā-saṁhitā en alle Purāṇas, speciaal in de Bhāgavata Purāṇa: kṛṣṇas tu bhagavān svayam (SB 1.3.28). Dus daarom dienen wij de Bhagavad-Gita zoals ze is te accepteren zoals gegeven door de Persoonlijkheid God Hemzelf.

Dus in het vierde hoofdstuk van de Bhagavad Gita zegt de Heer:

imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt
(BG 4.1)
evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa
(BG 4.2)
sa evāyaṁ mayā te 'dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto 'si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
(BG 4.3)

Het idee is... De Heer zegt tegen Arjuna dat "Deze yoga, dit systeem van yoga, Bhagavad Gita was als eerst gesproken door Mij tegen de god van de zon and de god van de zon gaf het door aan Manu Manu gaf het weer door aan Ikṣvāku, en op deze manier door erfopvolging, de één na de ander, komt dit yoga systeem en op een gegeven tijd, dit systeem is kwijtgeraakt en daarom, spreek ik tot jou dit zelfde yoga systeem nog een keer dit zelfde eeuwenoude systeem van Bhagavad Gita, of Gitopanisad Omdat jij Mijn toegewijde bent en Mijn vriend Daarom is het enkel voor jou mogelijk om te begrijpen De betekenis van de Bhagavad Gita is op zo'n manier weergegeven dat het speciaal bedoeld is voor de toegewijde van de Heer Er zijn 3 klassen van transcendentalisten, namelijk de jñānī, de yogi en de bhakta Of de impersonalist, de meditator of de toegewijde Dus hier is het duidelijk aangegeven. De Heer zegt tegen Arjuna dat "Ik spreek of Ik maak jou de eerste man van de erfopvolging Omdat de oude paramparā of erfopvolging, is nu onderbroken daarom wil Ik opnieuw een andere erfopvolging beginnen op de zelfde manier zoals het eerst naar beneden kwam via de zonnegod Daarom jij, neem het en verspreid het. Of het systeem, het yoga systeem van de Bhagavad Gita kan nu verspreid worden via jou Jij wordt de autoriteit van het begrip van de Bhagavad Gita Nou, hier is een aanwijzing dat de Bhagavad Gita is speciaal onderricht aan Arjuna de toegewijde van de Heer, de directe leerling van Krishna en niet enkel dat, hij is innig verbonden met Krishna als vriend. Daarom wordt de Bhagavad Gita begrepen bij een persoon die dezelfde kwaliteiten bezit als Krishna Dat betekend, hij dient een toegewijde te zijn, hij moet in relatie zijn, in directe relatie met de Heer.