NL/Prabhupada 1060 - Tenzij men ontvangt deze Bhagavad-gita in een onderdanige stemming

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tenzij men ontvangt deze Bhagavad-gītā in een onderdanige stemming
- Prabhupāda 1060


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

"Sarvam etad ṛtaṁ manye" (BG 10.14). Ik aanvaard het. Ik geloof dat alles wat U hebt gesproken goed is. En Uw persoonlijkheid, Uw Persoonlijkheid Gods is zeer moeilijk te bevatten. En daarom kunnen zelfs halfgoden U niet begrijpen. Zelfs halfgoden kennen U niet. Dus de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan niet worden doordrongen zelfs door degene die hoger staan dan de mens. En hoe zou dan een mens Śrī Kṛṣṇa kunnen begrijpen, als hij niet Zijn toegewijde is?

Daarom hoort men Bhagavad-gītā te lezen in de stemming van een toegewijde van Heer Śrī Kṛṣṇa. Men moet niet denken dat hij gelijk, op hetzelfde niveau met Śrī Kṛṣṇa is. Men moet niet denken dat Hij een gewone persoon is, zelfs niet dat Hij een zeer grote persoonlijkheid is. Nee, Heer Śrī Kṛṣṇa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dus in ieder geval in theorie over de verklaring van de Bhagavad-gītā of op de verklaring, bewering van Arjuna, de persoon die probeert de Bhagavad-gītā te begrijpen, dat we Śrī Kṛṣṇa moeten accepteren als de Allerhoogste Persoonlijkheid van God, en niet zo maar, maar in de onderdanige stemming... Tenzij men deze Bhagavad-gītā in de onderdanige stemming aanhoort, is heel moeilijk om de Bhagavad-gītā te begrijpen, want het is een groot mysterie.

Dus in deze Bhagavad-gītā... We kunnen ons afvragen wat is deze Bhagavad-gītā. Deze Bhagavad-gītā is bedoeld voor het bevrijden van zielen, personen uit de onwetendheid van dit materiële bestaan. Ieder mens is in moeilijkheden op zoveel manieren, Net als Arjuna, die ook in moeilijkheden was, vanwege de noodzaak om te strijden op Kurukṣetra. Hij had zich aan Śrī Kṛṣṇa overgegeven, en zo werd deze Bhagavad-gītā gesproken. Niet alleen Arjuna, maar ieder van ons is altijd vol angsten vanwege ons materiële bestaan. "Asad-grahāt". Het is... Ons bestaan lijkt te eindigen ​ in het milieu, of atmosfeer, in het niet-bestaan. Maar wij bestaan echt, daadwerkelijk. Ons bestaan ​​is eeuwig, maar op een of andere manier zijn we in deze "asat" terechtgekomen. "Asat" betekent degene die niet bestaat.

Uit zoveel levende wezens is er een die eigenlijk vragen heeft over wat hij is en wat is zijn positie. Waarom bevindt hij zich in deze lastige positie vol lijden?... Tenzij men is ontwaakt uit deze positie en zich afvraagt over de reden van het lijden. Ik wil al dit lijden niet. Ik heb geprobeerd al dit lijden te vermijden, maar ik heb gefaald. Zolang dit niet is begrepen kan hij niet worden beschouwd als een volmaakt mens. Het bewustzijn begint wanneer dit soort vragen ontstaan. In de Brahma-sūtra worden deze vragen "brahma-jijñāsā" genoemd. "Athāto brahma jijñāsā." En elke activiteit van de mens moet worden beschouwd als een mislukking zonder dat hij deze vragen aan zichzelf stelt. Dus degene die zich afvragen, wat ben ik en waarom ben ik aan het lijden, waar kom ik vandaan en waar ga ik heen na de dood, worden wakker en gezond en klaar om Bhagavad-gītā te leren begrijpen. En hij wordt "śraddhāvān". "Śraddhāvān." Hij moet veel respect hebben voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Zo'n persoon als de ideale Arjuna.