SV/Prabhupada 0006 - Alla Är Gud- Dårarnas Paradis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Everyone Is God - Fool's Paradise - Prabhupāda 0006


Lecture on SB 1.15.49 -- Los Angeles, December 26, 1973

Alla är uppblåsta, "jag vet det. Jag vet allt. Så det finns inget behov av att gå till en guru. " Detta är metoden att närma sig en guru, en andlig mästare: Vi måste överlämna oss, att "jag vet att så många dumma saker som är värdelösa. Var nu så vänlig och lär mig." Detta kallas underkastelse. Precis som Arjuna sade, śiṣyas te 'ham śādhi mam prapannam (BG 2.7). När det fanns ett argument mellan Arjuna och Krishna, och när ärendet inte var löst, då underkastade Arjuna sig till Krishna, "Min käre Krishna, vi talar nu som vänner. Inga mera vänliga diskussioner. Jag accepterar dig som min andlige mästare. Var så vänlig och lär mig vad som är min plikt. " Detta är Bhagavad-gita.

Så man måste lära sig. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet [MU 1.2.12]. Detta är den vediska föreskriften, att veta vad som är värdet med livet? Hur det förändras? Hur vi vandrar från en kropp till en annan? Vad är jag? Är jag denna kropp eller någonting bortom, någonting? Man bör göra frågor om dessa saker. Detta är människolivet. Athāto brahma jijñāsā. Denna förfrågan bör göras. Så i denna Kali-yuga, utan någon kunskap, utan någon förfrågan, utan någon guru, utan någon bok, alla är Gud. Det är allt. Detta pågår, dårarnas paradis. Så det här kommer inte att hjälpa. Här, om Vidura ... han också ...

viduro 'pi parityajya
prabhāse deham ātmanaḥ
kṛṣṇāveśena tac-cittaḥ
pitṛbhiḥ sva-kṣayaṁ yayau
(SB 1.15.49)

Han ... Jag pratade om Vidura. Vidura var Yamarāja. Så en helig person fördes framför Yamarāja för att bli straffad. Så när den helgonlika personen frågade från Yamarāja, att "jag är ... Jag minns inte att jag har begått i mitt liv någon synd. Varför har jag kommit hit för dom? " Så Yamarāja sade att "kommer du inte ihåg. I din barndom stack du en myra med en nål genom ändtarmen, och den dog. Därför måste man straffa dig. " Se bara. I sin barndom, i okunnighet, eftersom han begåt någon synd, måste han straffas. Och vi är frivilligt, mot religiösa principer som "Du skall inte döda" Vi har öppnat så många tusen av slakthus, på basen av en nonsens teori om att djuret inte har någon själ. Bara se det roliga. Och detta pågår. Och vi vill vara i fred.