SV/Prabhupada 0008 - Krishna Säger Att "Jag Är Allas Fader"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kṛṣṇa Claims That "I Am Everyone's Father" - Prabhupāda 0008


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day Lecture -- London, August 21, 1973

Så, åtminstone i Indien, alla stora personligheter, heliga personligheter, visa gamla män och acaryas, de har kultiverat denna andliga kunskap så fint och fullt, och vi utnyttjar inte det. Det är inte så att dessa śāstras (heliga skrifter) och föreskrifter är endast avsedda för indierna eller för hinduerna eller för brahminerna. Nej. De är avsedda för alla. Eftersom Krishna hävdar:

sarva-yoniṣu kaunteya
sambhavanti mūrtayaḥ yaḥ
tāsāṁ mahad brahma yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā
(BG 14.4)

Krishna hävdar att "Jag är allas fader." Därför är han mycket angelägen om att göra oss lugna och lyckliga. Precis som en fader vill se sin son väl placerad och lycklig; på samma sätt vill Krishna också se oss alla lyckliga och väl situerade. Därför kommer han ibland. (BG 4.7) yada yada hej dharmasya glānir bhavati. Detta är syftet med när Krishna kommer ner till denna värld. Så de som är tjänare till Krishna, hängivna till Krishna, de bör ta upp Krishnas mission. De bör ta upp Krishnas mission. Detta är Caitanya Mahaprabhus version.

āmāra ajñāya guru hañā tāra ei deśa
yare dekha, tare kaha, 'kṛṣṇa'-upadeśa
(CC Madhya 7.128)

Krishna-upadeśa. Försök bara att predika det som Krishna säger i Bhagavad-gita. Det är en plikt för varje indier. Caitanya Mahaprabhu säger.

bhārata-bhūmite manuṣya janma haila yāra
janma sārthaka kari para-upakāra.
(CC Adi 9.41)

Så indierna, indierna är avsedda för para-upakāra. Indierna är inte avsedda för att exploatera andra. Detta är inte meningen med att vara en indier. Indisk historia är hela tiden för para-upakāra. Och förritiden brukade man komma från alla delar av världen till Indien för att lära sig vad som är andligt liv. Till och med Jesus Kristus åkte dit. Och från Kina och från andra länder. Detta är historia. Och vi har glömt våra egna tillgångar. Hur har vi blivit så hjärtlösa. En sådan stor rörelse, Krishnamedvetande, pågår över hela världen, men våra indier är hjärtlösa, vår regering är känslokall. De tar inte. Det är vår olycka. Men det är Chaitanya Mahaprabhus mission. Han säger att alla indier, Bharata bhūmite manuṣya janma, om han är en mänsklig varelse, Han måste göra sitt liv perfekt genom att utnyttja denna Vediska litteratur och distribuera kunskap över hela världen. Detta är para-upakāra. Så Indien kan göra. De uppskattar faktiskt. Dessa Européer, Amerikanska unga män, de uppskattar att hur stor ... Jag får dagligen massor av brev, hur de dragit nytta av denna rörelse. Egentligen, detta är ett faktum. Det ger liv till en gammal man. Så jag skall särskilt begära indierna, speciellt Hans excellens, vänligen samarbeta med denna rörelse, och försök att göra ert liv och andras liv framgångsrika. Det är Krishnas mission, meningen med Krishnas nedstigning till denna värld. Tack så mycket.