SV/Prabhupada 0010 - Försök Inte Att Imitera Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Don't Try To Imitate Kṛṣṇa - Prabhupāda 0010


Lecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, February 16, 1976

Krishna ... Dessa sexton tusen fruar, hur blev de fruar? Ni känner till historien, att många vackra, sexton tusen vackra, Jag menar, döttrar till kungar kidnappades av en asura. Vad är namnet på denna asura? Bhaumāsura, nej? Ja. Så de bad till Krishna att "Vi är kidnappade av den här boven och lider. Snälla, rädda oss." Så Krishna kom för att rädda dem, och Bhaumāsura dödades samt alla prinsessor blev frigjorda. Men efter sin frihet stod de fortfarande där. Så Krishna frågade dem: "Nu kan ni åka hem till er far." De sa att "Vi är kidnappade, och kan inte bli gifta." Denna regel finns fortfarande i Indien. Om en flicka, ung flicka, går ut ur hemmet för en dag eller två dagar, ingen kommer att gifta sig med henne. Ingen kommer att gifta sig med henne. Hon anses vara besmutsad. Detta är fortfarande det indiska systemet. Så de var kidnappade under så många dagar eller så många år, så de vädjade till Krishna att "vi kommer inte att godtas av vår far, varken kommer någon att gå med på att gifta sig. " Då förstod Krishna att "Deras position är mycket osäker. Även om de släpps fria, kan de inte gå någonstans. " Då Krishna ... Han är så snäll, bhakta-vatsala. Han frågade, "Vad vill ni?" Att ... De sa att "acceptera mig. Annars har vi inget annat sätt att leva." Krishna sade omedelbart: "Ja, kom igen." Detta är Krishna. Och det var inte så att hans sexton tusen fruar koncentrerades på ett läger. Han konstruerade omedelbart sexton tusen palats. Därför att han har accepterat som en hustru, måste hon uppehållas som hans hustru, som hans drottning, inte för att "Därför att de inte har några andra medel, så har de kommit till min tillflykt. Jag kan hålla dem hur som helst. "Nej. Högst respektfullt som drottningar, som Krishnas drottningar. Och återigen tänkte han att "Dessa sexton tusen fruarna ... Så om jag förblir ensam, i endast en form av mig själv, då kan mina fruar inte träffa mig. Alla måste vänta i sexton tusen dagar för att se sin make . Nej " Han expanderade sig själv i sexton tusen former av Krishna. Detta är Krishna. Skojarna, de anklagar Krishna för att vara en kvinno-jägare. Det är inte som du. Du kan inte uppehålla ens en hustru, men han underhöll sexton tusen fruar i sexton tusen palats och expanderade i sexton tusen former. Alla var nöjda. Detta är Krishna. Vi måste förstå vad som är Krishna. Försök inte att efterlikna Krishna. Först och främst försök att förstå vad är Krishna.