SV/Prabhupada 0021 - Varför är det så många skillsmässor i det här landet?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Varför är det så många skillsmässor i det här landet?
- Prabhupāda 0021


Lecture on SB 6.1.26 -- Honolulu, May 26, 1976

Så detta är den allmänna livsstilen. Alla är engagerade i dessa materiella aktiviteter, och den grundläggande principen av materiella aktiviteter är gṛhastha, familjeliv. Familjeliv, enligt det Vediska systemet, eller var som helst, är ansvarsfullt liv för att upprätthålla fru, barn. Alla är engagerade. De tror att det är deras enda plikt." Att upprätthålla familjen, det är min plikt. Så bekvämt som möjligt. Det är min plikt." Man tänker inte att denna typ av plikt utförs även av djur. De har också fått barn, och de matar. Vad är skillnaden? Därför ordet som används här är mūḍha. Mūḍha betyder åsna. Den som är engagerad i sådana plikter, bhuñjānaḥ prapiban khādan. Prapiban. Prapiban betyder dricka, och bhuñjānaḥ innebär att äta. Medan man äter, när man dricker, khādan, medan man tuggar, Carva casya raja preya (?). Det finns fyra typer av ätbara ting. Ibland tuggar vi, ibland slickar vi upp, (sanskrit) ibland sväljer vi, och ibland dricker vi. Så det finns fyra typer av livsmedel. Därför sjunger vi catuḥ vidhā śrī-Bhagavat-prasādāt. Catuḥ vidhā innebär fyra slag. Så vi offrar till Gudarna så många livsmedel inom dessa fyra kategorier. Något tuggas, något slickas upp, något sväljs. På det sättet. Så bhuñjānaḥ prapiban khādan bālakaṁ Sneha-yantritaḥ. Fadern och modern tar hand om barnen, hur ger man dem livsmedel. Vi har sett Moder Yaśodā matar Kṛṣṇa. Samma sak. Detta är skillnaden. Vi matar vanliga barn, vilket görs av katter och hundar men Mor Yaśodā matar Kṛṣṇa. Samma process. Processen är ingen skillnad, men i det ena fallet är Kṛṣṇa i centrum och i det andra är det nyckfullt centrum. Det är skillnaden. När det är Kṛṣṇa-centrerat, då är det andligt, och när det är något nyckfullt centrerat, då är det materiellt. Det är ingen skillnad mellan materiell ... Det är skillnaden. Det finns... Precis som lustfyllda begär och kärlek, ren kärlek. Vad är skillnaden mellan lustfyllda begär och ren kärlek? Här är vi tillsammans, man och kvinna, tillsammans med lustfyllda begär, och Kṛṣṇa är också tillsammans med gopīs. Ytligt sett ser det ut som samma sak. Men vad är skillnaden? Så denna skillnad har förklarats av författaren till Caitanya-caritāmṛta, Vad är skillnaden mellan lustfyllda begär och kärlek? Det har förklarats. Han har sagt, ātmendriya-prīti-vāñchā-tāre bali 'kāma' (CC Adi 4.165), "När jag vill tillfredsställa mina sinnen, det är kāma." Men kṛṣṇendriya-prīti-icchā dhare 'prema' nāma, "Och när vi vill tillfredsställa Kṛṣṇas sinnen, då är det kärlek, prema." Det är skillnaden. Här i denna materiella värld finns det ingen kärlek eftersom mannen och kvinnan, har ingen aning om att "jag är tillsammans med mannen, mannen som uppfyller sina begär med mig." Nej "Jag kommer att tillfredsställa mina önskningar." Detta är den grundläggande principen. Mannen tänker att "vara tillsammans med denna kvinna, jag tillfredsställer mina begär" och kvinnan tänker att "Genom att vara tillsammans med den här mannen, skall jag tillfredsställa mina begär." Därför är det mycket framträdande i västvärlden, så snart som det är svårigheter att få personlig sinnesnjutning, omedelbart skilsmässa. Detta är den psykologiska, varför så många skilsmässor i detta land. Den grundläggande orsaken är att "Så snart jag inte finner tillfredsställelse, då vill jag inte ha." Det framgår av Srimad-Bhagavatam: dāṁ-patyaṁ ratim eva hi. I den här tidsåldern, man och hustru innebär, personlig sextillfredsställelse Det är inte frågan om att "vi ska leva tillsammans; Vi skall tillfredsställa Kṛṣṇa genom att utbildas i hur man tillfredsställer Kṛṣṇa." Det är den Kṛṣṇa medvetande rörelsen.