SV/Prabhupada 0026 - Först kommer du att överföras till det universum där Krishna är

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Först kommer du att överföras till det universum
där Krishna är
- Prabhupāda 0026


Morning Walk -- October 5, 1975, Mauritius

Indisk man: Swamijī, det har sagts precis som vi agerar... Vi tar födelse enligt våra handlingar. Så om vi har gjort något måste vi ta födelse i enlighet med Guds lag.

Prabhupāda: Du måste ta födelse. Det är ett faktum. Du kan inte undvika det. Men enligt din karma måste du ta födelse.

Indisk man: Men därför... Det betyder att du betalar vad du har gjort.. Ja, va? Därför tror du att...

Prabhupāda: Anta när denna skjorta är trasig , du måste köpa en skjorta. Så, den skjortan måste du köpa enligt ditt pris. Om du har ett bra pris, då får du en bra skjorta. Om du inte har några pengar, då får du en dålig skjorta. Det är allt.

Indisk man: Jag ville säga detta, Swamijī, att helvetet ligger också i denna värld, eftersom var tror du att vi kan betala vår skuld? Synden, skulden för vår synd. Var tror du att vi betalar det? I helvete, som inte...

Prabhupāda: Helvetet är platsen för ditt straff.

Indisk man: Det är därför det är på själva jorden.

Prabhupāda: Varför jorden?

Indisk man: På, planeten jorden, eller hur?

Prabhupāda: Nej, det kan vara...

Indisk man: På vilken som helst planet?

Prabhupāda: ...många miljoner miles från här.

Indisk man: Men det går inte att hitta... bara helvetet ligger på en plats eller en prada ligger på ett annat ställe (?)? Tror du det, Swamijī? Prabhupāda Ja. Ja. Det finns olika planeter.

Indisk man: Det finns många människor som lider också i denna värld.

Prabhupāda: Så de är först och främst tränade på den helvetiska planeten och sedan kommer de hit för att drabbas av samma livsbetingelser. Indisk man: När vår själ kommer ut ur vår kropp, går det till helvetet eller...

Prabhupāda: Helvetisk planet.

Indisk man: ...halvklotet eller tar det födelse omedelbart efteråt?

Prabhupāda Ja. De som är syndiga, de tar inte omedelbart födelse. De blir först och främst tränade i att lida på den helvetiska planeten. för att vänja sig och sedan tar de födelse, sedan lida. Precis som du passerar I.A.S. Då kan du bli en assistent till domaren. Du lär dig. Då är du erkänd som domare. Även om du är lämpad för att gå tillbaka hem , tillbaka till Gudomen, så blir du till att börja med överförd till det universum där Kṛṣṇa finns nu, och där får man vänja sig. Sen kan du gå till det riktiga Vṛndāvana.

Indisk man: Därför efter vår död...

Prabhupāda: Varje arrangemang av Gud är perfekt. Pūrṇam. Pūrṇam Ada pūrṇam idaṁ pūrṇāt pūrṇam... (Īśopaniṣad, Invocation). Det som är skapat av Gud, är perfekt.