SV/Prabhupada 0032 - Vadhelst jag har talat, har jag talat i mina böcker

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vadhelst jag har talat, har jag talat i mina böcker
- Prabhupāda 0032


Arrival Speech -- May 17, 1977, Vrndavana

Prabhupāda: Så jag kan inte tala Jag känner mig mycket svag. Jag skulle gå till andra platser som Chandigarh program, men jag avbröt programmet eftersom villkoret för min hälsa är mycket sämre. Så jag föredrar att komma till Vṛndāvana. Om dödsfallet inträffar, låt det bli här. Så det finns inget nytt att säga. Vad jag har att säga, har jag sagt i mina böcker. Nu kan ni försöka förstå det och fortsätta er strävan. Oavsett om jag är närvarande eller ej, det spelar ingen roll. Som Kṛṣṇa lever för evigt, På samma sätt lever också den levande varelsen för evigt. Men kīrtir yasya sa jīvati "Den som har gjort tjänst till Herren lever för evigt." Så du har fått lära dig att tjäna Kṛṣṇa, och med Kṛṣṇa kommer vi att leva för evigt. Vårt liv är evigt. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). En tillfällig försvinnande av denna kropp, det spelar ingen roll. Kroppen är avsedd att försvinna. Tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Så lev för evigt genom att tjäna Kṛṣṇa. Tack så mycket.

Hängivna: Jaya!