SV/Prabhupada 0146 - I min frånvaro, om skivan spelas, den kommer att vibrera exakt samma ljud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

I min frånvaro, om skivan spelas, den kommer att vibrera exakt samma ljud
- Prabhupāda 0146


Lecture on BG 7.4 -- Nairobi, October 31, 1975

Kṛṣṇa säger att hur du funderar på det materiella. Materiella forskare, de studerar jorden. Det som kallas? Markexpert. De studerar jord: " Var är gruvan? Var är guld? Var är kol? Var är detta,var är det?" Så många saker de studerar. Men de vet inte varifrån dessa saker kommer. Här är... Kṛṣṇa förklarar att bhinnā min prakrti: "Detta är min energi, Min energi." Hur dessa olika kemikalier och marken blev manifesterad, alla är nyfikna, alla tänkande människor. Här är svaret. Här är svaret att

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Bhinnā prakṛtir aṣṭadhā. Precis som jag talar, det spelas in, inspelas. Men i min frånvaro, om inspelningen spelas, kommer den vibrera exakt samma ljud. Så det är min energi eller någons energi, men bhinnā, skild från mig. Ni måste förstå på så sätt. Så allt är Guds energi, Kṛṣṇa, men denna materiella värld innebär att vi saknar Kṛṣṇa. Varifrån denna energi har kommit? Den punkten saknar vi. Bhinnā. En som vet ... Precis som samma exempel. I inspelningen finns innehållet, men en som inte vet vem som har spelat in detta tal, han kan inte hitta det. Men en som vet vems röst, kan han förstå, "Det kommer från Prabhupāda, eller Swamiji." På samma sätt är energin där, men eftersom vi har glömt energikällan eller vi vet inte källan till energi, därför tar vi materiella ting som slutgiltiga. Detta är vår okunnighet.

Denna prakṛti, denna materiella värld, är sammansatt av dessa saker: bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva ca (BG 7.4). Så varifrån kommer detta? Det förklarar Kṛṣṇa att "De är mina energier." Eftersom vi måste veta, så ... För att förstå Kṛṣṇa innebär att man måste veta vad som är denna jord, vad är detta vatten, vad är denna eld, vad är denna luft, vad är himlen, vad är detta sinne, vad är detta ego. Dessa materiella ting, de bör veta varifrån dessa saker kommer. De teoretiserar bara att vatten är en kombination av vissa kemikalier, väte, syre. Men varifrån kemikalierna kommer, väte, syre? Det kan de inte svara på. Så därför kallas detta acintya-śakti. Acintya-śakti. Om du inte tillämpar, om du vägrar, acintya-śakti, i Gud, acintya-śakti, ofattbar energi, så det finns ingen Gud. Acintya-śakti-sampannaḥ

Nu kan du förstå vad är denna acintya-śakti.. Acintya-śakti. du har också fått, acintya-śakti., alla, eftersom vi är en del av Gud. Därför liten del ... Men vi är ... Vad är förhållandet? Förhållandet är, sägs det i śāstra ... Vad är det? Keśāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate (CC Madhya 19.140). Keśāgra-śata-bhāgasya.. Bara ge en idé. Vad är det? Spetsen på håret, bara en liten punkt, delar du denna punkt i etthundra delar. Och den delen återigen delas i etthundra delar. Det vill säga, en tio-tusendel av spetsen på ett hårstrå.. Det är en fullständig liknelse. Det är storleken på en jīva, ande, andlig gnista, molekylära delar, atomdelar. So keśāgra-śata-bhāgasya śatadhā kalpitasya ca jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate (CC Madhya 19.140).

Så det finns magnitud, men eftersom vi med materiella ögon endast kan se bara grova ting, de subtila sakerna kan vi inte förstå. Men från śāstra du måste förstå, från śruti. Då kommer du att förstå. Det finns vers i Bhagavad-gītā, indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ manasas tu parā buddhiḥ (BG 3.42). Precis som här sägs det mano buddhiḥ. Manasas ca parā buddhiḥ. Finare eller högre än sinnet är intelligensen. Det är ... På annan plats är det också förklarat att grova saker innebär dessa sinnen. Indriyāṇi parāṇy āhuḥ. Detta är en grov vision. Jag ser en man betyder att jag ser hans kropp, hans ögon, hans öra, hans händer och ben och allt. Det är en grov vision. Men finare än dessa grova sinnen, det är inre sinnet som styr sinnena. Det kan du inte se. Indriyāṇi parāṇy āhur indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ (BG 3.42). Sedan styrs sinnet av intelligensen. Manasas ca parā buddhiḥ. Så du måste studera på det sättet. Om du som lekman avfärdar att "Det finns ingen Gud, det finns ingen själ," detta är helt enkelt lurendrejeri, helt enkelt lurendrejeri. Förbli inte en skojare. Här är Bhagavad-gītā. Lär dig allt i detalj, mycket noggrant. Och det är öppet för alla.