SV/Prabhupada 0157 - Om inte ditt hjärta är renat kan du inte förstå Hari

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om inte ditt hjärta är renat kan du inte förstå Hari
- Prabhupāda 0157


Lecture on SB 6.2.11 -- Vrndavana, September 13, 1975

Om du inte accepterar föreläggande i śāstras, speciellt när Kṛṣṇa, den Högste Herren, instruerar dig i Bhagavad-gītā... Det är kärnan i all śāstra. Du tar det. Då kommer du att vara glad. Annars inte. Så här är det sagt att aghavān, den syndiga människan, inte kan renas, genom helt enkelt dessa rituella ceremonier, försoning, eller hålla vissa löften, vrataḥ. Sen hur det är möjligt? Eftersom alla ... Yathā harer nāma. Det rekommenderas därför, harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam, kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva (CC Adi 17.21). Samma sak. Du kommer aldrig att finna föreläggande av śāstra motsägelsefulla. I Agni Purāṇa är det sagt och i Śrīmad-Bhāgavata också samma sak. Agni Purāṇa säger harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam, och här i Śrīmad Bhāgavatam sägs det, yathā harer nama-padair udāhṛtaiḥ tad uttamaśloka-guṇopalambhakam. Harer nāma innebär sjungandet av det heliga namnet. Det är enkelt. Men när du sjunger harer nāma då gradvis förstår du, vad är Hari, vad är hans form vad är hans kvalitet, vad är hans verksamhet. Då kan du förstå. För utan harer nāma är ditt hjärta smutsigt - Ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12) - om inte ditt hjärta renas kan du inte förstå vad som är Hari, Vad är Hans namn, vad är Hans form, vad är Hans kvalitet, vad är Hans verksamhet. Du kan inte förstå.

Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Dina trubbiga nonsens sinnen, om du använder, du kan inte förstå Kṛṣṇa. Därför kan inte människor förstå Kṛṣṇa, eller förstå värdet av hari-nāma. Eftersom deras sinnen är trubbiga, förorenade med dessa māyic egenskaper, kan de inte förstå. Men det är det enda sättet- ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam (CC Antya 20.12). Eftersom du måste renas, så detta är det enda sättet. Sjunga Hare Kṛṣṇa. Då kommer du att successivt renas. Puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ. Puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (SB 1.2.17). Om du hör, om du sjunger om Kṛṣṇa, Uttamaśloka, som det sägs, tad uttamaśloka-guṇopalambhakam, så många fördelar finns. Så Hare Kṛṣṇarörelsen är så viktig att alla borde ta det på största allvar. Kīrtanīyaḥ sada hariḥ.

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
(CC Adi 17.31)

Detta är instruktionen av Caitanya Mahāprabhu. Svårt ... Det är padaṁ padaṁ yad vipadam (SB 10.14.58). I denna materiella värld finns det bara vipada. Det finns ingen sampada. Dumt nog tror vi att "Nu har jag det mycket fint." Vad är fint? Du måste dö i nästa ögonblick. Vad är trevligt? Men dessa dåraktiga människor säger, "Ja, jag mår bra." Du frågar vem som helst, "Hur mår du?" "Ja, mycket bra." Vad är det för trevligt? Du kommer att dö i morgon. Fortfarande trevligt. Det var allt. Detta pågår. Så det är padaṁ padaṁ yad vi.. De gör vetenskaplig forskning för att bli lycklig, men dessa skojare, de vet inte hur man stoppar döden. Så vad är trevligt? Men de har ingen hjärna att förstå. Men Kṛṣṇa säger: "Detta är problemen, min kära sir. Ni forskare, ni försöker så många saker." Janma-mṛtyu-Jara-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9). Först och främst ta reda på vad är ditt problem. Janma-mṛtyu-jara-vyādhi. Du måste ta födelse, du måste dö, du måste lida av sjukdomar, du måste bli gammal. Sluta det först och främst; sen tala om vetenskapliga framsteg. Annars är du nonsens. Tack så mycket.