SV/Prabhupada 0163 - Religion betyder de koder och lagar som är givna av Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Religion betyder de koder och lagar som är givna av Gud
- Prabhupāda 0163


Lecture on BG 4.3 -- Bombay, March 23, 1974

Syftet med livet är att gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Det är syftet med livet. Vi har fallit ner till detta materiellt betingade liv. Vi lider. Men vi vet inte. Vi är så dumma. Precis som djur. Vi vet inte vad som är syftet med livet. Syfte med livet, som också beskrivs i Bhagavad-gītā: janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9). När vi kan förstå att "Denna process av upprepning av födelse, död, ålderdom och sjukdom, att detta inte är önskat av mig ..." Ingen vill dö, men döden tvingas på honom. Han tror inte att "Detta är mitt problem. Jag vill inte dö, men döden är lika säkert som helst." Så detta är problemet. Ingen är noga med hur man kan lösa detta problem. De är helt enkelt engagerade i, jag menar, tillfälliga problem. De tillfälliga problemen är inte problem. Verkliga problemet är hur man kan stoppa döden, hur man kan stoppa födelse, hur man kan stoppa ålderdom och hur man kan stoppa sjukdomen. Det är verkliga problem. Det kan göras när du är befriad från denna materiella värld. Detta är vårt problem.

Så Kṛṣṇa kommer här igen ... Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata (BG 4.7). Dharmasya glāniḥ Glāniḥ innebär att det är förvrängt. Så folk skapar, i namn av så kallad religion, "Detta är vår religion." "Det här är hinduiska religionen." "Detta är muslimska religionen." "Detta är den kristna religionen." Eller "Detta är Buddha religion." Och "Detta är Sikh religionen." "Detta är den religionen, den religionen ..." De har tillverkat så många religioner, så många religioner. Men verklig religion är dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Religion betyder koderna och de lagar som ges av Herren, givet av Gud. Det är religion. Enkel definition av religion är: dharmaṁ tu sākṣād Bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Precis som lagar ges av staten, av regeringen. Du kan inte tillverka lagar. Jag har upprepade gånger sagt. Lagen görs av regeringen. På samma sätt är religionen skapad av Gud. Om du accepterar Guds religion, då är det religion. Och vad är Guds religion? Om du står, komm och stå här. Andra människor ser. Guds religion är ... Du hittar i Bhagavad-gītā, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Detta är Guds religion. "Du ger upp alla dessa nonsens religioner. Du blir en hängiven, en överlämnad själ till mig. "Det är religion.