SV/Prabhupada 0200 - Ett litet misstag kommer att förstöra hela systemet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ett litet misstag kommer att förstöra hela systemet - Prabhupāda 0200


Lecture on CC Adi-lila 1.11 -- Mayapur, April 4, 1975

Så hela vediska systemet är utformat på ett sådant sätt att i slutändan man befrias från denna process av födelse, död, ålderdom och sjukdom. Länge, länge sedan, när Viśvāmitra Muni kom till Mahārāja Daśaratha för att be Rāma-Lakṣmaṇa att ta dem till skogen eftersom en demon var störande ... De kunde döda, men dödandet är för kṣatriyas. Detta är Vedisk civilisation. Det är inte verksamheten för en brāhmaṇa. Så den första mottagningen Viśvāmitra Muni fick från Mahārāja Daśaratha, att aihiṣṭhaṁ yat punar-janma-jayāya: "Ni är ... Ni stora vise, helgonlika personer, ni har gett upp samhället. Ni lever ensamma i skogen. Vad är syftet? Syftet är punar-janma-jayāya, att segra över upprepning av födelse. " Detta är syftet. På samma sätt, vår, denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är också menad för samma ändamål, punar-janma-jayāya, för att segra över upprepning av födelse och död. Ni bör alltid komma ihåg detta. En litet misstag kommer att förstöra hela systemet, litet misstag. Naturen är mycket stark. Daivī hy esa guṇamayī mama maya duratyayā (BG 7.14). Mycket, mycket stark. Så alla ni, pojkar och flickor, som har kommit från Amerika, jag är mycket tacksam till er. Men var inte mindre allvarliga. Var mycket allvarliga. Och en annan sak som jag kommer att anhålla, särskilt från amerikanerna, att Amerika har en god potential att rädda världen, så om ni predikar mycket fint i ert land ... Och inte alla av dem kommer att vara intresserade, men om några män i ert land, ni kan förvandla dem till att bli Kṛṣṇamedvetna, det kommer att vara till stor nytta för hela världen. Men syftet är detsamma, punar-janma-jayāya: att vinna seger över denna process av födelse, död och ålderdom. Detta är inte fiction; Detta är faktum. Folk är inte allvarliga. Men ni kan lära ert folk; annars är hela det mänskliga samhället i fara. De är som djur, utan ... Speciellt denna kommunistiska rörelse är mycket, mycket farligt - att skapa stora djur. De är redan djur, och denna rörelse skapar stora djur.

Så jag talar till Amerika eftersom Amerika är lite allvarliga mot denna kommunistiska rörelse. Och det kan motverkas eftersom processen är aktuell sedan en mycket, mycket lång tid. Deva asura, devāsura, kampen mellan halvgudar och demoner. Så samma kamp är där i annat namn, "kommunister och kapitalister." Men kapitalisterna är också åttio procent, nittio procent demoner. Ja. Eftersom de inte vet vetenskapen om Gud. Det är demonisk princip. Så det finns goda chanser i ert land för att göra dem, eller de kan korrigera sina demoniska principer. Och då kommer de att vara mycket,betyder, starkt kapabla att slåss med de andra demonerna. För om vi blir deva ... Deva betyder Vaiṣṇava. Viṣṇu-bhakto bhaved deva āsuras tad-viparyayaḥ. De som är anhängare av Lord Viṣṇu, de kallas devaḥ, eller halvgudar. Och de som är precis den motsatta sidan ... Motsatta sidan, också, de har någon gud. Precis som demonerna, de dyrkar speciellt Lord Śiva Eller Rāvaṇa, exemplet ... Vi anklagar inte i onödan. Rāvaṇa var en stor demon, men han var hängiven ... Dyrka Lord Śiva innebär att vinna en del materiell vinst. Och i dyrkan av Viṣṇu, , det finns materiell vinst. Som ges av Viṣṇu. Det är inte karma. Men Vaiṣṇava, de strävar inte efter någon materiell vinst. Materiell vinst kommer automatiskt. Men de, de önskar inte. Anyābhilāṣitā-śūnyam (Brs. 1.1.11). Vinst är inte deras mål i livet. Deras mål i livet - hur man tillfredsställer Viṣṇu, Lord Viṣṇu, Det är Vaiṣṇava. Viṣṇur asya devataḥ. Na te ... Och demonerna, de vet inte att bli Vaiṣṇava, är den högsta perfektionen av livet. De vet inte det.

Så hur som helst, är vår begäran att alla ni unga män som har tagit denna väg av Vaiṣṇavism, och det finns mycket god chans att predika denna kult i ert land, så även om ni inte är mycket framgångsrika i andra länder, i ert land kommer ni att bli mycket framgångsrika. Det finns bra kraft. Och försöka att göra dem starkare att kämpa med de demoniska principerna.

Tack så mycket.