SV/Prabhupada 0214 - Den här rörelsen kan skjutas på kraftfullt så länge vi är hängivna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Den här rörelsen kan skjutas på kraftfullt så länge vi är hängivna
- Prabhupāda 0214


Room Conversation 1 -- July 6, 1976, Washington, D.C.

Prabhupāda: I Indien har vi blivit erbjudna så mycket land. Men vi har inga män att förvalta.

Svarūpa Dāmodara:: Jag fick också ett brev från Manipur. Från den ständiga medlemmen, Kulavida Singh, Han var bekymrad över att unga människor nu ger upp det religiösa tänkandet, så han ville etablera någon slags skola ...

Prabhupāda: Den (otydligt) katastrofen är gjord av Vivekananda, yato mata tato patha, (otydligt).

Svarūpa Dāmodara: Så snart som ... De ville starta en ISKCON gren, och han var en ...

Prabhupāda: Jag tror inte att det kommer att bli svårt. Manipur är ...

Svarupa Damodara: Det kommer att vara mycket lätt, eftersom ...

Prabhupāda: ...Vaiṣṇava.. Så om de förstår, kommer det att vara mycket fint.

Svarupa Damodara: Alla deltar även regeringen. Så de skrev ett brev till mig och säger att de kan ge oss bra land, tomt, och ...

Prabhupāda:: Oh ja. Nu det här Govindajī's tempel?

Svarūpa Dāmodara: Govindajī's tempel övertas av staten, så jag pratade med, jag skrev ett brev ...

Prabhupāda: Regeringen, de kan inte förvalta.

Svarūpa Dāmodara: De kan inte förvalta på rätt sätt.

Prabhupāda: De kan inte. Så snart något går till staten, särskilt i Indien, går till regeringen, är det förstört Regeringen betyder alla tjuvar och skojare. Hur ska de förvalta? De kommer helt enkelt svälja vad de får. Regeringen betyder ... De kan inte förvalta, de är inte hängivna. Det bör vara i händerna på hängivna. Så (otydligt), den betalda mannen, de vill ha lite pengar, det är allt. Hur kan de förvalta templet? Det är omöjligt.

Svarūpa Dāmodara: Det blir ett politiskt problem.

Prabhupāda: Det är allt. va?

Svarūpa Dāmodara: Det blir involverat i politiken. Så att ... Ingenting att göra med dyrkan.

Prabhupāda Hur som helst, det är därför regeringen bör ge det i händerna på den hängivne. Vi är erkända hängivna, ISKCON. Om de vill, verklig förvaltning. Vi förvaltar, så många centra, på grund av hängivna. Det är inte möjligt att hantera alla dessa saker av betalda män. Det är inte möjligt.

Lärjunge: Nej

Prabhupāda: De kommer aldrig ... De kommer inte ... Denna rörelse kan skjutas på kraftigt så länge vi är hängivna, annars kommer det att vara färdigt. Det kan inte utföras av någon utomstående. Nej. Endast de hängivna. Det är hemligheten.

Lärjunge: Du kan inte betala en hängiven.

Prabhupāda: Eh?

Lärjunge: Du kan inte köpa en hängiven.

Prabhupāda: Det är inte möjligt.

Lärjunge: Du kan köpa någon att sopa golvet, men du kan inte köpa en predikant.

Prabhupāda: Nej, det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Så så länge vi förblir hängivna, kommer vår rörelse att gå, utan stopp.

Lärjunge: hängivna bör ta över världen.

Prabhupāda: Ja, det är ... Det är bra för världen.

Lärjunge: Ja.

Prabhupāda: Om hängivna tar upp hela världen för förvaltning, då blir alla nöjda. Det är ingen tvekan om det. Kṛṣṇa vill ha det. Han ville att Pāṇḍavas ansvarade för regeringen. Därför deltog Han i striderna. "Ja, du bör vara den ... Alla Kauravas ska dödas, och Mahārāja Yudhiṣṭhira installeras " Det gjorde Han. Dharma-saṁsthāpanārthāya. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Han vill ha allt går mycket smidigt och att människor blir Gudsmedvetna. Så deras liv blir framgångsrikt Det är Kṛṣṇa's plan. Det "Dessa skojare vilseleder och deras ... de fick mänskligt liv och det är bortkastat" Därför talade jag om "Vad är innebörden av självständighet? Hundar som dansar." Livet är bortkastat. Och de kommer att förstöra sina liv och bli en hund i nästa liv, och dessa stora, stora byggnader, kommer stirra, det är allt. Vad nytta kommer de stora byggnaderna att göra för dessa människor som kommer att vara en hund i nästa liv? Taget som en teori, att de som har konstruerat dessa stora, stora byggnader, och i nästa liv kommer de att vara en hund.

Svarūpa Dāmodara Men de vet inte att i nästa liv de kommer att vara en hund.

Prabhupāda: Det är svårigheten. De vet inte det. Därför māyā.