SV/Prabhupada 0221 - Mayavadis. De tror att dem har blivit ett med Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mayavadis. De tror att dem har blivit ett med Gud
- Prabhupāda 0221


Janmastami Lord Sri Krsna's Appearance Day -- Bhagavad-gita 7.5 Lecture -- Vrndavana, August 11, 1974

Kṛṣṇa, när han blev tillfrågad av Arjuna att - "Du säger att denna filosofi från Bhagavad-gītā undervisades av dig till solguden. Hur kan jag tro det?" - Svaret var att "Saken är den att vi båda, var närvarande, men du har glömt och jag har inte glömt."

Det är skillnaden mellan Kṛṣṇa och vanliga levande vara ... Han är fullständig; Vi är inte fullständiga. Vi är ofullständiga, fragmentariska delar av Kṛṣṇa Därför måste vi kontrolleras av Kṛṣṇa. Om vi ​​inte är överens om att styras av Kṛṣṇa. då skall vi styras av den materiella energin, detta bhūmir apo "nalo vāyuḥ (BG 7.4). Egentligen är vi andlig energi. Vi bör frivilligt gå med på att styras av Kṛṣṇa. . Det är hängiven tjänst. Det är hängiven tjänst. Vi är andlig energi, och Kṛṣṇa. är det Högsta Väsendet. Så om vi är överens om att styras av Kṛṣṇa, då blir vi befordrade till den andliga världen. Om vi ​​är överens. Kṛṣṇa stör inte ditt lilla oberoende. Yathecchasi tathā kuru (BG 18.63). Kṛṣṇa säger till Arjuna, "Vad du vill kan du göra." Detta oberoende har vi fått.

Så av detta oberoende vi har kommit till denna materiella värld, för att njuta fritt. Så Kṛṣṇa har gett oss frihet "Du kan njuta fritt." Och vi försöker att göra det. Men resultatet är att vi trasslar. Vi ges frihet att arbeta i denna materiella värld. Alla försöker att bli herre över den materiella världen. Ingen försöker bli tjänare. Bara vi, Vaiṣṇavas, vi försöker bli tjänare. De karmīs och jñānīs de vill inte bli tjänare. De kritiserar oss att "Ni Vaiṣṇavas ni har slavmentalitet." Ja, vi har fått slav ... Caitanya Mahāprabhu har lärt, gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ (CC Madhya 13.80). Det är vår ståndpunkt. Vad är det för mening att artificiellt hävda , "Jag är herre"? Om jag hade varit herre, varför behövs fläkten? Jag är tjänare av detta inflytande av sommarsäsongen. På samma sätt skall jag vara tjänare i vintersäsongen, för mycket kallt.

Så vi är alltid tjänare. Därför säger Caitanya Mahāprabhu jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Faktisk, är vår konstitutionella ställning eviga tjänare av Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är den högsta härskaren. Denna Kṛṣṇarörelse är avsedd för detta ändamål, att dessa dåraktiga personer eller skojarna, mūḍhāḥ ... Jag tillverkar inte orden "dumt" och "skojare." Det sägs av Kṛṣṇa. Na mam duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). Han har talat så. Du vill se. Duṣkṛtinaḥ agerar alltid syndigt, och mūḍhāḥ och skurkar, åsnor Narādhamāḥ, lägst av mänskligheten. "Åh, du är ...? Kṛṣṇa, Du talar mycket illa om dessa materialistiska vetenskapsmän? Det finns så många filosofer. De är alla narādhamāḥ? " "Ja, de är narādhamāḥ." "Men de är utbildade." "Ja, det är även ..." Men vilken typ av utbildning? Māyayā apahṛta-jñānāḥ: "Resultatet av sin utbildning - kunskapen har tagits bort av māyā."." Ju mer man är utbildad, ju mer man är ateist.

I nuläget ... Naturligtvis utbildning betyder inte ... Utbildning innebär att förstå. Jñānī. Utbilda, utbildad betyder klok man, utbildad man, jñānī. Själva jñānī betyder māṁ prapadyate. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Det är utbildning. Utbildningen innebär inte att bli ateist, "Det finns ingen Gud. Jag är Gud, du är Gud, alla är Gud." Detta är inte utbildning. Detta är ajñāna. Māyāvādīs, de tror att de har blivit ett med Gud. Det är inte utbildning.