SV/Prabhupada 0230 - Enligt vedisk civilisation, är det fyra divisioner i samhället

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Enligt vedisk civilisation, är det fyra divisioner i samhället - Prabhupāda 0230


Lecture on BG 2.1-5 -- Germany, June 16, 1974

Så det var en diskussion mellan Arjuna och Kṛṣṇa på slagfältet på Kurukṣetra. Så föremål för diskussionen var att även om slaget hade tillkännagivits, Arjuna, när han faktiskt förstod att "På andra sidan finns mina släktingar," hur kunde han döda dem? Kṛṣṇa rådde att "Alla måste utföra sin föreskrivna plikt. utan hänsyn till personlig förlust eller vinst. " Enligt Vedisk civilisation, finns det fyra divisioner i samhället. Överallt samma divisioner finns över hela världen. Detta är helt naturligt. Precis som vi kan studera från vår egen kropp, det finns huvud, det finns armar, det finns mage, och det finns ben, På samma sätt i samhället måste det finnas en klass av män som bör betraktas som hjärnan, en annan klass av män borde vara där som kommer att skydda samhället från fara, en annan klass av män kommer att vara expert på att producera spannmål, och ge skydd till korna och idka handel. Så ... Och sista klassens män, det vill säga de som inte kan arbeta som hjärnan, inte heller kan fungera som beskyddare från fara, eller kan de producera livsmedel spannmål eller ge skydd åt korna, de kallas śūdras: pricis som du inte kan undvika att göra din kropp komplett, hjärnavdelningen , vapenavdelningen, magavdelningen och avdelningen för att gå.

Så Arjuna tillhörde den grupp av män som var tänkt för att ge skydd åt samhället. Så när han gick ned för att slåss, Arjuna, när han gick ned för att slåss, vid den tiden gav Kṛṣṇa honom råd att "det är din plikt att slåss." Så i allmänhet döda är inte alls bra, men när det finns fiende, angripare, då att döda angriparen är inte synd.Så den andra parten på slagfältet av Kurukṣetra, de blev angripare till Arjuna's falang. Nu, detta är inledningen av Bhagavad-gītā.. Det verkliga syftet är att instruera Arjuna om andlig förståelse.

Så andlig förståelse innebär först och främst att veta vad som är ande. Om du inte vet vad som är ande, så var är andlig förståelse? Människor är alltför mycket upptagna med kroppen. Det kallas materialism. Men när du förstår vad är ande och du agerar därefter, det kallas andlighet. Så Arjuna tvekade att slåss med den andra parten, därför att han hade kroppslig relation med dem. Så mellan Arjuna och Kṛṣṇa fanns diskussion, men det var vänlig diskussion. Därför, när Arjuna förstod att helt enkelt vänligt diskussion inte kunde lösa problemet, blev han hans lärjunge. Arjuna överlämnade sig till Kṛṣṇa, śiṣyas te 'ham śādhi māṁ prapannam: (BG 2.7) "Min käre Kṛṣṇa, så långt har vi vi talar som vänner. Nu blir jag din stadiga lärjunge. Vänligen rädda mig genom undervisning. Vad måste jag göra?" Därför, när detta steg kom, Kṛṣṇa råder Arjuna enligt följande: śrī-bhagavān uvāca. Nu sägs det här ... Vem säger till Arjuna? Författaren eller den som skrev ner Bhagavad-gītā ... Bhagavad-gītā talades av Kṛṣṇa. Det var en diskussion mellan Kṛṣṇa. och Arjuna, och det nedtecknades av Vyāsadeva, och senare blev det en bok. Precis som när vi talar det spelas in och senare det publiceras som en bok. Därför i denna bok är det sagt, bhagavān uvāca. Vyāsadeva är författaren. Han säger inte att "jag talar." Han säger bhagavān uvāca - "Och Gudomens Högsta Personlighet sade."