SV/Prabhupada 0236 - En brahmana, en sanyasi kan tigga almosor, men inte en ksatriya, inte en vaishya

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

En brahmana, en sanyasi kan tigga almosor, men inte en ksatriya, inte en vaishya
- Prabhupāda 0236


Lecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Därför har Caitanya Mahāprabhu sagt att viṣayīra anna khāile malīna haya mana (CC Antya 6.278). Sådana stora personligheter blev mörkare eftersom de tog pengar från dem, anna. Om jag får från någon som är för mycket materialist, då kommer det att påverka mig. Jag kommer också att bli materialist. Jag kommer också att bli materialist. Så Caitanya Mahāprabhu har varnat för att "De som är viṣayī, de som inte är hängivna, acceptera inte något från dem eftersom det kommer att göra ditt sinne orent. " Så därför brāhmaṇa och en Vaiṣṇava de accepterar inte direkt pengar. De accepterar bhikṣā. Bhikṣā, bhikṣā kan du ... Precis som här sägs bhaikṣyam. Śreyo bhoktuṁ bhaikṣyam apīha loke (BG 2.5). När du frågar någon ... Ändå är bhikṣā också ibland förbjudet från en person som är för mycket materialist. Men bhikṣā är tillåtet för sannyāsīs, för brāhmaṇa. Så därför säger Arjuna att "I stället för dödande, sådana stora gurus som är så stora personligheter, mahānubhāvān ... " Så bhaikṣyam. För en kṣatriya ... En brāhmaṇa, en sannyāsī kan tigga, kan tigga allmosor, men inte en kṣatriya, inte en vaiśya. Det är inte tillåtet. Precis som ... Han var en kṣatriya, Arjuna. Han säger, "Bättre att jag blir en brāhmaṇa och tigger från dörr till dörr, i stället för att njuta av riket genom att döda min guru. " Det var hans förslag. Så på det hela taget är Arjuna förvillad, förvillad i den meningen att han glömmer sin plikt. Han är en kṣatriya, hans plikt är att slåss; spelar ingen roll motparten, även om han är en son, en kṣatriya kommer inte att tveka att döda sin son, om han är fientlig. På samma sätt, sonen, om fadern är fientlig, skulle han inte tveka att döda sin far. Detta är den stränga plikten för en kṣatriyas, ingen hänsyn. En kṣatriya kan inte tänka så. Därför sade Kṛṣṇa, klaibyam: "Du behöver inte vara feg Varför blir du feg.?" Dessa frågor pågår. Senare kommer Kṛṣṇa ge honom verklig andlig undervisning. Detta är ... Vanliga samtal pågår mellan vänner..

Det är okej. Tack.