SV/Prabhupada 0237 - Vi kommer i kontakt med Krishna genom att recitera hans namn, Hare Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi kommer i kontakt med Krishna genom att recitera hans namn, Hare Krishna
- Prabhupāda 0237


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Pradyumna: Översättning - "O son Pṛthā, ge inte efter för denna förnedrande vanmakt. Det passar dig inte. Ge upp denna hjärtats lågsinnade vekhet och stig upp, o findens gissel.

Prabhupāda: Så Bhagavān, Kṛṣṇa, uppmuntrar, kśūdraṁ hṛdaya-daurbalyam. "För en kṣatriya att tala så där," Nej nej, jag kan inte döda mina fränder. Jag ger mina vapen " detta är svaghet, feghet. Varför gör du allt detta nonsens? " Kśūdraṁ hṛdaya-daurbalyam. "Denna typ av medlidande, ge upp din plikt som kṣatriya, det är helt enkelt svaghet i hjärtat. Det har ingen betydelse. " Klaibyaṁ ma sma gamaḥ Partha naitat tvayy upapadyate. "Speciellt för dig. Du är min vän. Vad kommer folk att säga? Så ge upp denna svaghet i hjärtat och uttiṣṭha, stå upp, ta mod. " Så bara se hur Kṛṣṇa uppmuntrar Arjuna att kämpa. Folk är mycket okunniga och ibland de kritiserar att "Kṛṣṇa uppviglar Arjuna. Han är mycket gentleman, icke våldsam, och Kṛṣṇa uppviglar honom att slåss. " Detta kallasjaḍa-darśana. Jaḍa-darśana. Jaḍa-darśana betyder materiell vision. Därför säger śāstra, ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ(CC Madhya 17.136). Śrī-kṛṣṇa-nāmādi. Vi blir i kontakt med Kṛṣṇa genom att recitera hans namn, Hare Kṛṣṇa. Det är början av vår kontakt med Kṛṣṇa. Nāmādi. Så śāstra säger, ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi. Ādi Adi betyder början. Så vi har ingen förbindelse med Kṛṣṇa Men om vi sjunger Hare Kṛṣṇa mahā-mantrat, omedelbart vår första chans att kontakta Kṛṣṇa börjar.

Så det måste utövas. Inte så att jag omedelbart förverkligar Kṛṣṇa. Det är inte ... Självklart, om man är avancerad, är det möjligt att omedelbart. Så śrī-kṛṣṇa-nāmādi. Nāma betyder namn. Så Kṛṣṇa är inte bara namn.Ādi, det är i början, men form, aktiviteter. Precis som śravanaṁ kīrtanam (SB 7.5.23). Så śravanaṁ kīrtanam, glorifiera eller beskriva om Kṛṣṇa... Så han har Sin form. Så nāma betyder namn, och sedan, rūpa innebär form. Nāma, rūpa... Līlā innebär lekar; guṇa betyder kvalitet; entourage, hans följeslagare; alla de här... Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved(CC Madhya 17.136). Na bhaved grāhyam indriyaiḥ. Med vanliga sinnen kan vi inte förstå ... Varken Śrī Kṛṣṇa's namn ... Vi hör vår genom fonetisk mottagning, Kṛṣṇa's namn, men om vi håller vårt öra utan rening ... Naturligtvis genom att höra, den kommer att renas. Vi måste hjälpa. Hjälp innebär att undvika förseelser, tio typer av förseelser. Så på detta sätt ska vi hjälpa den renande processen. Precis som om jag vill tända eld, så jag måste hjälpa den tändande processen genom att torka träet. Det kommer mycket snart att ta eld. På samma sätt, bara recitera, det kommer att hjälpa oss så det kommer att ta tid. Men om vi undviker förseelserna, så kommer det att mycket snabbt renas. Aktiviteten kommer att vara där.