SV/Prabhupada 0240 - Det finns inget högre dyrkande än det som utfördes av Gopis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det finns inget högre dyrkande än det som utfördes av Gopis
- Prabhupāda 0240


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Adarśanam. Alla vill se Kṛṣṇa, men en ren hängiven säger att "Nej, om du inte gillar att se mig, det är okej. Du kan krossa mitt hjärta. Jag kan alltid be att se Dig. Men du kommer inte, och krossar mitt hjärta, det också accepteras. Ändå ska jag dyrkar Dig. " Detta är ren hängivenhet. Inte för att "Jag har bett Kṛṣṇa komma framför mig och dansa. Han kom inte. Så jag ger upp detta nonsens. Den Kṛṣṇamedvetna rörelsen har inget värde. "Inte så. Detta är Rādhārāṇī's attityd. Så Kṛṣṇa lämnade Vṛndāvana. Alla gopīs, de passerade sina dagar bara gråtande för Kṛṣṇa, men aldrig fördömde Kṛṣṇa. När någon kom ... Kṛṣṇa. också tänkte på dem eftersom gopīs är de största hängivna, högsta hängivna. Det finns ingen jämförelse med gopīs. hängivenhet. Därför var Kṛṣṇa alltid förpligtigad gentemot dem. Kṛṣṇa sade till gopīs att "Ni måste vara nöjda med er egen verksamhet. Jag kan inte återgälda något för er kärlek. " Kṛṣṇa, den Högste, den allsmäktiga, han var oförmögen att återgälda skulden för gopīs. Så gopīs ... Caitanya Mahāprabhu sa, ramyā kācid upāsanā vraja-vadhu-vargeṇa yā kalpitā. Det finns ingen bättre dyrkan än den som utfördes av gopis. Så gopīs är de högsta hängivna. Och bland gopīs, är Śrīmatī Rādhārāṇī den högsta. Därför är Śrīmatī Rādhārāṇī större än Kṛṣṇa.

Så det här är Gauḍīya-Vaiṣṇava filosofi. Det kräver tid. Så Kṛṣṇa's aktiviteter, skojarna, om de helt enkelt ser att "Kṛṣṇa lockar Arjuna att kämpa, därför är Kṛṣṇa omoralisk" det vill säga, det betyder fel vision. Du måste se Kṛṣṇa med separata ögon. Därför säger Kṛṣṇa i Bhagavad-gītā, janma karma me divyaṁ ca. Divyam (BG 4.9). Dessa transcendentala aktiviteter av Kṛṣṇa, om någon kan förstå, bara om någon kan förstå, då blir han befriad omedelbart. Befriad. Inte ordinarie frigörelse, men för att gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mam eti kaunteya (BG 4.9). Den största frigörelsen. Det finns olika typer av befrielse också. Sāyujya sārūpya sārṣṭi sālokya sāyujya ... (CC Madhya 6.266). Fem typer av befrielse. Så sāyujya innebär att gå samman i existens, Brahman, brahma-laya. Det är också befrielse. Māyāvādīs eller jnani sampradāya, de vill gå samman i existens, Brahman existens. Det är också mukti. Det kallas sāyujya-mukti. Men för en hängiven, är detta sāyujya-mukti precis som helvetet. Kaivalyaṁ narakāyate. Så för Vaiṣṇava, kaivalyam att ... Monism, att gå samman till den Högstes existens, jämförs med helvetet. Kaivalyaṁ narakāyate tri-daśa-pūr ākāśa-puṣpāyate (Caitanya-candrāmṛta 5). Och karmīs ... Jñānīs är angelägna om att gå samman i existensen av Brahmans strålglans, och karmīs, deras högsta mål är hur man höjs till de högre planetsystemen, Svarga-loka, där Lord Indra är, eller där Brahma är. Det är karmī's ambition, att gå till himlen. Alla, utom Vaiṣṇava filosofi, i all annan litteratur, alla andra skrifter, betyder Kristna och Muhammedanska, deras syfte är hur man upphöjs till himlen.