SV/Prabhupada 0242 -Det är mycket svårt att komma tillbaka till den ursprugliga processen för civilisation

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det är mycket svårt att komma tillbaka till den ursprugliga processen för civilisation
- Prabhupāda 0242


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973


Prabhupāda: I går läste vi när Manu, Vaivasvatu Manu kom till Kardama Muni, han tar emot, "Sir, jag vet att din visit innebär att du bara ..." vad som kallas, vad som kallas, undersöker?

Lärjunge: Inspektera..

Prabhupāda: Inspektera., ja. Inspektera. "Din visit betyder inspektion om varṇāśrama ... Huruvida brāhmaṇa gör faktiskt som en brāhmaṇa, kṣatriya gör faktiskt som en kṣatriya. " Det är kungens visit. Kungens visit är inte ett nöje att turnera på bekostnad av staten gå någonstans och komma tillbaka. Nej. Han var ... Ibland förklädd kungen kom för att se om detta varṇāśrama-dharma bibehölls, korrekt följs, om någon helt enkelt slösar sin tid som hippies. Nej, det kan inte göras. Det kan inte göras. Nu i din regering finns en viss kontroll att ingen anställd, eller... Arbetslös. Men så många saker är i själva verket inte inspekterat. Men det är en plikt för regeringen att se allt. Varnāśramācaravatā, allt praktiseras som brāhmaṇa.. Helt enkelt genom att falskeligen bli brāhmaṇa. falskt bli kṣatriya - nej. Du måste. Så detta var kungens plikt, regeringens plikt. Nu är allt uppochned. Ingenting har längre något praktiskt värde. Därför sade Caitanya Mahāprabhu, kalau...

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

Det är mycket svårt att ta oss tillbaka till den ursprungliga processen för civilisation. Så för en Vaiṣṇava, som jag förklarade, tri-daśa-pūr ākāśa-puṣpāyate durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī. Så att kontrollera sinnena, det är durdānta. Durdānta betyder formidabel. Det är mycket, mycket svårt att kontrollera sinnena. Därför yoga processen, mystisk yoga processen - den är bara för att öva hur man kontrollerar sinnena. Men för en hängiven ... De ... Precis som tungan, om den är engagerad endast i verksamheten för att sjunga Hare Kṛṣṇa mantrat och äter bara Kṛṣṇa prasādam, då är allt gjort, perfekt yogi. Perfekt yogi. Så för en bhakta, finns det inga problem med sinnena eftersom en bhakta vet hur man kan engagera varje sinne i Herrens tjänst. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam (CC Madhya 19.170). Det är bhakti. Hṛṣīka betyder sinnena. När sinnena är engagerade bara för tjänst till Kṛṣṇa, Hṛṣīkeśa, då finns det inget behov av yoga. Automatiskt de är inlåsta i tjänst hos Kṛṣṇa, . De har ingen annat engagemang. Det är det högsta. Därför säger Kṛṣṇa,

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47)

"En första klassens yogi är han som alltid tänker på mig." Därför är detta sjungande av Hare Kṛṣṇa mantrat, om vi bara sjunger och lyssnar, det är första klassens yogi. Så dessa är processen. Så Kṛṣṇa vill att Arjuna "Varför hänger du dig åt denna svaghet i sinnet? Du är under mitt beskydd. Jag beordrar dig att slåss. Varför nekar du? Detta är innebörden.

Tack så mycket.