SV/Prabhupada 0250 - Agera för Krishna, agera för Gud, inte för personligt intresse

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Agera för Krishna, agera för Gud, inte för personligt intresse
- Prabhupāda 0250


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Så problemet med att slåss ... Vi måste förstå att kamplust är det i alla. Du kan inte kontrollera det, du kan inte stoppa det. Vi säger inte stopp. Māyāvādī filosofen säger att "Du stoppar denna sak", men det är inte möjligt. Du kan inte sluta. Eftersom du är levande varelse, har du alla dessa benägenheter. Hur kan man stoppa det? Men det bör utnyttjas på rätt sätt. Det är allt. Du har fått kamplust. Hur kan man utnyttja det? Ja. Narottama dāsa Ṭhākura rekommenderar krodha bhakta-dveṣī-jane: "De som är avundsjuka på Gud eller Guds hängivna, du kan använda din ilska över dem." Du kan använda. Ilskan kan du inte ge upp. Vår verksamhet är hur man använder den. Det är Kṛṣṇamedvetande. Allt måste utnyttjas. Vi säger inte att " stoppa detta, sluta med det." Nej. Du ... Kṛṣṇa säger, yat karoṣi, yaj juhosi, yad aśnāsi, yat tapasyasi kuruśva tad mad-arpanam (BG 9.27). Yat karoṣi. Kṛṣṇa säger inte att "Du gör detta, du gör det." Han säger: "Vad du än gör, men resultatet skall komma till mig." Så här är läget att Arjuna ska kämpa inte för sig själv, men han bara tänker i termer av sig själv. Han säger, te avasthitaḥ pramukhe dhārtarāṣṭrāḥ, yān eva hatvā na jijīviṣāmas: (BG 2.6) "De är mina bröder, släktingar. Om de dör ... Vi vill inte dö. Nu är de framför mig. Jag måste döda dem? " Så han tänker fortfarande i termer av sin egen tillfredsställelse. Han förbereder bakgrunden - hur materialistiska personer, de tänker i termer av personlig tillfredsställelse. Så det måste ges upp. Inte personlig tillfredsställelse, Kṛṣṇa's tillfredställelse. Det är Kṛṣṇamedvetande. Vad du än gör, det spelar ingen roll. Du måste testa det, om du gör det för Kṛṣṇa Det är din perfektion. Inte bara perfektion, det är perfektionen av ditt uppdrag i mänskligt liv. Detta mänskliga liv är avsett för detta ändamål. Eftersom lägre än mänsklig form, djurlivet, de är tränade, perfektion av sinnesnjutning, personlig tillfredsställelse. De har ingen sådan känsla av att "Andra djur också ..." När det finns någon ätbart, en hund, han kommer att tänka "Hur kan jag få det?" Han kommer aldrig att tänka på hur andra hundar också ska kunna ta det. Detta är inte djurisk natur. Djuriska natur innebär deras egen tillfredsställelse. Det är inte fråga om "Min vän, min familj." Även, de inte ens delar med sina egna barn. Du kanske har sett. Om det finns några matvaror, hunden och hundens barn, alla försöker ta i sin egen sida. Detta är djur. Så när denna sak ändras för Kṛṣṇa, det är mänskligt liv. Det är skillnaden mellan djurliv. Så det är mycket svårt också. Därför finns hela utbildningen, Bhagavad-gītā, hur man undervisar människor, Agera för Kṛṣṇa, agera för Gud, inte för personligt intresse. Då blir du intrasslad." Yajñārthāt karmaṇaḥ anyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ (BG 3.9). Allt du gör, kommer att producera en viss reaktion, och man måste njuta eller lida denna reaktion. Allt du gör. Men om du gör för Kṛṣṇa, finns det ingen mer reaktion. Det är din frihet. Yogaḥ karmasu kauśalam (BG 2.50). Som anges i Bhagavad-gītā. Yoga, när du är i kontakt med Kṛṣṇa, det är hemligheten bakom framgången. Och denna materiella värld, arbetar ... Annars, vad du gör, vad du arbetar, det kommer att producera en viss reaktion och du kommer att få njuta eller lida.

Så här igen, samma sak. Arjuna tänker i termer na caitad vidmaḥ kataran no garīyo (BG 2.6). Han är förvirrad, "Vem, vilken sida kommer att bli ärad? Ska jag sluta strida, eller inte strida?" I nästa vers kommer det visa sig ... När du är i en sådan förvirring, "vad man ska göra och vad man inte ska göra," så för att få rätt riktning, måste du närma dig den andlige mästaren. Det kommer att ske i nästa vers. Arjuna kommer att säga att "Jag vet inte. Jag är nu förvillad. Även om jag vet att det är min plikt som kṣatriya att slåss, fortfarande tvekar jag. Jag tvekar i min plikt. Så därför är jag förvirrad. Så Kṛṣṇa, därför underordnar jag mig till dig. " Tidigare talade han precis som en vän. Nu kommer han vara beredd att ta lärdom av Kṛṣṇa.