SV/Prabhupada 0259 - Återinförda till den trancendentala plattformen av kärlek till Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Återinförda till den trancendentala plattformen av kärlek till Krishna
- Prabhupāda 0259


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Kan någon säga i detta möte att han inte är tjänare till någon eller något? Han måste vara, eftersom det är hans konstitutionella ställning. Men svårigheten är att genom att tjäna våra sinnen, finns det ingen lösning av problemet, av elände. För tillfället,kan jag tillfredställa mig om jag har tagit denna berusning, och under inflytande av denna berusning kanske jag tror att "jag är ingen tjänare. Jag är fri", men det är artificiellt. Så snart hallucination är borta, kommer han till den punkten, återigen tjänare. Igen tjänare. Så detta är vår position. Men varför är denna kamp där? Jag tvingas att tjäna, men jag vill inte tjäna. Vad är justeringen? Justeringen är Kṛṣṇamedvetande, att om du blir tjänare av Kṛṣṇa , då din aspiration att bli mästare, samtidigt din aspiration av frihet, omedelbart uppnås. Precis som här ser du en bild av Arjuna och Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är den Högste Herren. Arjuna är en levande varelse, levande varelse, en människa, men han älskar Kṛṣṇa som vän. Och i utbyte mot hans vänliga kärlek, har Kṛṣṇa blivit hans körsven, hans tjänare. Likaså om var och en av oss, vi åter blir på den transcendentala plattformen av kärlek till Kṛṣṇa, då kommer vår strävan för mästerskap att uppfyllas. Det är inte känt i dagsläget, men om vi är överens om att tjäna Kṛṣṇa, sedan gradvis vi ser att Kṛṣṇa tjänar dig. Det är en fråga om förverkligande. Men om vi vill komma ut ur den här tjänsten av denna materiella värld, av sinnena, då måste vi överföra vår tjänstattityd till Kṛṣṇa, Detta kallas Kṛṣṇamedvetande.

kāmādīnāṁ kati na katidhā pālitā durnideśās
teṣāṁ mayi na karuṇā jātā na trapā nopaśāntiḥ
sāmpratam aham labdha-buddhis
tvām āyātaḥ niyuṅkṣvātma-dāsye

En hängiven ber till Kṛṣṇa att "så länge, i mitt liv, har jag tjänat mina sinnen." Kāmādīnām. Kāma betyder sinnen, lust. "Så även vad jag inte borde ha gjort, ändå genom diktamen från min lusta har jag gjort det." Man måste göra. När man är en slav eller tjänare, då han tvingas att göra något som han inte gillar att göra. Han är tvungen. Så här, en hängiven's medgav att "jag har gjort, dikterad av min lusta, något som jag inte borde ha gjort, men jag har gjort det. " Okej, du har gjort, du tjänar dina sinnena. Det är okej. "Men svårigheten är att teṣāṁ karuṇā na jātā na trapā nopaśāntiḥ. Jag har tjänat så mycket, men jag finner att de inte är nöjda. De är inte nöjda. Det är min svårighet. Varken sinnena är nöjda eller jag är nöjd, eller sinnena är vänliga nog att ge mig lättnad, pension från tjänsten. Det är min position. " Om jag skulle ha sett att i stället, om vi skulle ha känt att "Jag har tjänat så många år mina sinnena, nu mina sinnen är nöjda ..." Nej, de är inte nöjda. Fortfarande dikterar. Fortfarande dikterar. "Jag är väldigt..." Naturligtvis är det mycket naturligt, men jag kan avslöja, härmed, att en del av mina elever sade att i en äldre ålder av sin mor, hon kommer att gifta sig. Se bara. Hon har fått vuxna barn. Och någon klagade över att hans mormor gifte sig också. Varför? Se bara. Sjuttiofem år gammal, femtio år gammal, sinnena är fortfarande så starka, att hon dikteras: "Ja, du måste göra det."