SV/Prabhupada 0260 - Genom diktaten från sinnena begår vi syndfulla aktiviteter liv efter liv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Genom diktaten från sinnena begår vi syndfulla aktiviteter liv efter liv
- Prabhupāda 0260


Lecture -- Seattle, September 27, 1968

Försök att förstå rent praktiskt hur sinnena är starka. Det är inte att bara unga män är tjänare av sinnena. Även sjuttiofem år gammal, åttio år gammal, eller vid tidpunkten för döden, de är alla tjänare av sinnena. Sinnena är aldrig nöjda. det är det materiella som dikterar. Så jag är tjänare. Jag är tjänare av mina sinnen, och genom att tjäna mina sinnen, varken jag är nöjd, eller mina sinnen är nöjda, och inte heller de är nöjda med mig. Det är kaos. Så detta är problemet. Så det bästa.... Därför säger Kṛṣṇa , Lord Kṛṣṇa säger,

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
(BG 18.66)

Du har tjänat dina sinnen så många liv, liv efter liv, 8,400,000 arter av liv. Fåglarna, de är också i sinnena. Djuren, de är också i sinnena. Männen, människor, och alla, halvgudar, alla inom denna materiella värld, de är under sinnena, tjänar sinnena. Men Kṛṣṇa säger att " Du bara överlämnar dig till mig. Bara gå med på att tjäna Mig. Då ska Jag ta hand om dig. "Det är allt. Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ. På grund av diktaten från sinnena begår vi syndfulla aktiviteter liv efter liv; Därför är vi i olika grader av kroppsliga presentationer. Tro inte att alla är på samma nivå . Nej. Enligt ens egna arbete får han en typ av kropp. Så dessa olika typer av kroppar beror på olika grader av sinnesnjutning. Så sinnesnjutning finns i svinets liv också. Varför har han erbjudits en svinkropp? Så mycket sinnlig att den inte har någon diskriminering vem som är mor, som är syster, eller som är det eller det. Detta är praktiskt, ser du. Hundar och grisar, de är så. I det mänskliga samhället också det finns många som inte bryr sig vem som är mamma, som är syster, eller som är det här. Sinnena är så starka. Och detta är orsaken till allt elände, försök att förstå. De trefaldiga elände som vi lider, som vi försöker att finna en lösning, är på grund av dessa diktat från sinnena. Därför är Kṛṣṇa där. Kṛṣṇa är där. Hans namn är Madana-Mohana. Om du försöker överföra din kärlek från sinne till Kṛṣṇa, då kommer du se resultatet. Omedelbart vill du se. Sevonmukhe hi jihvādau (Brs. 1.2.234). Så denna falsk strävan, att "jag vill vara herre över allt av jag ser" "Jag är monarken av allt jag ser," denna inställning bör ges upp. Var och en av oss är konstitutionellt tjänare. Nu, i nuläget, är vi tjänare av sinnena. Nu bör denna tjänst ändras till endast Kṛṣṇa. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. Och så fort du byter tjänst till Kṛṣṇa, sedan gradvis, eftersom du blir uppriktig, så Kṛṣṇa uppenbarar sig för dig, och utväxlingen av tjänsten mellan Kṛṣṇa och du själv kommer att vara så trevligt. Antingen du älskar Honom som vän, eller herre, eller älskare, eller ... Det finns så många objekt. På något sätt du kan försöka att älska Honom och se hur mycket du är nöjd. Detta är Kṛṣṇarörelsen. Försök att förstå.