SV/Prabhupada 0268 - Ingen kan förstå Krishna utan att bli en ren hängiven

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ingen kan förstå Krishna utan att bli en ren hängiven
- Prabhupāda 0268


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Så det är mycket svårt. Ingen kan förstå Kṛṣṇa utan att bli en ren hängiven av Kṛṣṇa. Eftersom Kṛṣṇa säger, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yas cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Tattvataḥ, i sanning. Tattvataḥ betyder sanning. Om man vill förstå Kṛṣṇa som han är, då måste han ta denna process av hängiven tjänst, bhakta, bhakti. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). När man är anställd som tjänare av Hṛṣīkeśa, härskaren av sinnena. Härskaren, och hṛsīkeṇa, när dina sinnena också är engagerade i tjänsten till härskaren av sinnena, då blir du också mästare över sinnena. Du med. Eftersom dina sinnen är engagerade i tjänsten till Hṛṣīkeśa, sinnena har ingen annan möjlighet att engageras. Inlåsta. Sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ (SB 9.4.18). Så detta är processen för hängiven tjänst. Om du vill bli mästare av sinnena, gosvāmī, svāmī, så ska du alltid hålla dina sinnen engagerade i tjänsten till Hṛṣīkeśa. Det är det enda sättet. Annars är det inte möjligt. Så fort du blir lite lat att engagera dina sinnena i tjänsten till mästaren av sinnena, omedelbart māyā är där, "Kom igen, snälla." Detta är den process. Kṛṣṇa bhuliyā jīva bhoga vāñchā kare, pāsate māyā tāre jāpaṭiyā dhare. Så snart du glömmer Kṛṣṇa, om så bara för ett ögonblick, māyā är omedelbart där: "Snälla, min käre vän, kom hit." Därför måste vi vara mycket försiktiga. Vi kan inte glömma Kṛṣṇa ens för ett ögonblick. Därför chantingprogrammet Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma... Kom alltid ihåg Kṛṣṇa. Då kommer māyā inte att kunna röra dig. Mām eva ye prapadyante māyām etān taranti. Māyā kan inte röra. Precis som Haridāsa Ṭhākura.. Han var engagerad i tjänsten av Hṛṣīkeśa. Māyā kom i fullvärdigt styrka. Ändå, var hon besegrad; Haridāsa Ṭhākura kunde inte besegras.