SV/Prabhupada 0296 - Även fast Herren Kristus var korsfäst, ändrade han aldrig sin åsikt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Även fast Herren Kristus var korsfäst, ändrade han aldrig sin åsikt
- Prabhupāda 0296


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Det finns bevis i Vedas att Gud finns. I varje skrift, varje stor personlighet, hängivne, representant för Gud ... Precis som Herren Jesus Kristus, han gav information om Gud. Trots att han korsfästes, ändrade han aldrig sin åsikt. Så vi har bevis från skriften, från Vedas, från stora personligheter, ändå, om jag säger, "Gud är död. Det finns ingen Gud" och sedan vilken typ av människa är jag? Detta kallas demon. De kommer aldrig att tro det. De kommer aldrig att tro ... Precis tvärtom (från) demon är budhā. Budhā betyder mycket intelligent, klok man. I Caitanya-caritāmṛtadet sägs därfö, kṛṣṇa ye bhaje se baḍa catura. Den som blir attraherad av Kṛṣṇa och älskar Honom ... dyrka betyder älska. I början är det dyrkan, men i slutändan är det kärlek. Dyrka.

Så iti matvā bhajante māṁ budhā. Den som är klok, som är intelligent, som vet att Kṛṣṇa är orsaken till alla orsaker ...

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Sarva-kāraṇa: allt har en orsak, orsak och verkan. Så du försöker att ta reda på vad som är orsaken till detta, vad är orsaken till detta, vad är orsaken till detta, då hittar du Kṛṣṇa. Sarva-kāraṇa-kāraṇam. Och Vedānta säger, janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Du kan inte säga att något har kommit automatiskt. Det är oförstånd. Allt har en källa för sin uppkomst. Allt. Det är intelligens. Säg inte ... Precis som den moderna vetenskapen säger att "Det fanns en bit och det blev skapat -. Kanske" Det är också "kanske" du ser. Så denna typ av kunskap är värdelös. Du måste ta reda på. Om jag frågar forskare, "Vad är orsaken till denna bit?" de kan inte svara. Så ta reda på orsaken, och du kommer att upptäcka att ... Om jag inte kan hitta, då måste vi följa ... Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Vi måste följa de godkända ācāryas. Om du är Kristen, bara följ Jesus Kristus. Han säger: "Gud finns." Då accepterar du Gud finns. Han säger att "Gud skapade detta." Han sade att "Varde skapelse," och det fanns skapelse. Så vi accepterar detta, "Ja. Gud skapade." Här också i Bhagavad-gītā säger Gud, Kṛṣṇa säger, ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8),"Jag är ursprunget." Så Gud är ursprunget till skapelsen. Sarva-kāraṇa-kāraṇam: (Bs. 5.1) Han är orsaken till alla orsaker.

Så vi måste ta exempel från stora personligheter, vi måste studera auktoriserade böcker och Vedas, och vi måste följa deras exempel; då är Kṛṣṇamedvetande eller Gudsförverkligande eller Gudsmedvetande inte svårt. Det är mycket enkelt. Det finns ingen, jag menar att säga, någon stötesten på vägen för din förståelse vad som är Gud. Allt finns där. Bhagavad-gītā är där, Śrīmad-Bhāgavata är där. Även du godkänner din Bibeln är där, Koranen är där, överallt. Utan Gud, kan det inte finnas någon bok eller skrift. Nuförtiden, naturligtvis, de tillverkar så många saker. Men i alla mänskliga samhällen föreställningen om Gud finns - i enlighet med tid, enligt folket, men tanken är där. Nu måste du förstå, jijñāsā. Därför säger Vedānta-sūtra att försök förstå Gud genom undersökning, utredning. Denna undersökning är mycket viktig.