SV/Prabhupada 0298 - Om du är angelägen att tjäna Krishna, det är verklig tillgång

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om du är angelägen att tjäna Krishna, det är verklig tillgång
- Prabhupāda 0298


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Prabhupāda: Några frågor?

Viṣṇujana: Hur kan vi göra perfekt tjänst till Kṛṣṇa?

Prabhupāda: Med din ängslan. (Skratt "Haribol!") Om du är angelägen om att tjäna Krishna, det är den verkliga tillgången. Krishna är obegränsad. Vilken service kan vi erbjuda honom? Och han har obegränsade tjänare också. Vilken tjänst behöver han av dig och mig? Han är perfekt i sig Själv. Han kräver inte någon tjänst heller. Men om du är angelägna om att tjäna honom, då kommer Han inte vägra. Det är Hans nåd; som är Hans storsinthet. Så ju mer du ökar din ängslan för att tjäna Kṛṣṇa, desto mer blir du perfekt. Han är obegränsad. Din ängslan, du blir obegränsad. Så det finns tävlan. Ju mer du tjänar Kṛṣṇa, desto mer accepterar Han dig och ju mer Han ger dig intelligens. Du ser? Så den andliga världen är obegränsad. Det finns inget slut på tjänsten, och det finns inget slut att acceptera tjänsten. Det är inte det. Så iver. Tatra laulyam eka mūlyam. Det är ... Jag hittar inte på svaret, men jag ger dig bevis från Rūpa Gosvāmī, vår ācārya.. Han säger, kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ krīyatāṁ yadi kuto 'pi labhyate: "Mina kära gentlemän, kära pojkar och flickor, om ni kan komma över en ... en känsla av kärlek till Kṛṣṇa - "Hur kan jag älska Kṛṣṇa mer och mer" - detta, så mycket, denna oro, Om du kan komma över denna matiḥ "- betyder intelligens; det är mycket fin intelligens "," Hur ska jag tjäna Kṛṣṇa ... "" Kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ. Matiḥ betyder intelligens eller status i sinnet, att "jag ska tjäna Kṛṣṇa." "Om du kan komma över denna status i sinnet var som helst, vänligen omedelbart köp." Sedan nästa fråga kommer att bli, "Okej, jag ska köpa. Vad är priset, vet du det? "" Ja, jag vet vad som är priset. " "Vad är priset?" "Laulyam, helt enkelt din iver, det är allt." Laulyam ekaṁ mūlyam. "Ah, det kan jag ha." Nej. Na janma koṭibhis sukṛtibhir labhyate. Denna iver, hur man älskar Kṛṣṇa, den är inte tillgänglig även efter många, många födslar. Så om du har en nypa av denna ängslan, "Hur kan jag tjäna Kṛṣṇa?" du måste veta att du är den mest lyckosamma mannen. En nypa endast, laulya, denna oro, "Hur kan jag tjäna Kṛṣṇa?" Det är mycket trevligt. Då kommer Kṛṣṇa att ge dig intelligens.

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
buddhi-yogaṁ dadāmi tam...
(BG 10.10)

"Den som är engagerad med kärlek och tillgivenhet i Min tjänst, utan hyckleri" då, Kṛṣṇa kan förstå allt. Han är inom mig, inom dig. Då kommer han att ge dig intelligens: "Min käre pojke, gör du så här." Och genom att göra det, vad kommer han att uppnå? Yena mām upayānti : "Han kommer tillbaka till mig." Och vilken vinst han kommer att få genom att gå dit? Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ (BG 9.32). Duḥkhalayam aśāśvatam (BG 8.15). Det finns så många. Vänligen läs Bhagavad-gītā som den är. Du får perfekt kunskap, vetenskapen om Gud. Det är den enda studie för människan.

Så helt enkelt din iver är perfektion för tjänst till Kṛṣṇa. Öka denna iver. Och iver innebär att om du älskar Kṛṣṇa, kommer denna iver att öka med din ökning av kärlek: "Hur jag ska tjäna Kṛṣṇa?" Eftersom du är frivillig tjänare, ingen tvingar. Det innebär att om du älskar Krishna, hur ska denna iver öka? Så det finns så många sätt att älska Kṛṣṇa. Början är detta śravaṇaṁ kīrtanam. Detta śravaṇam, höra, och chanta. Höra, du hör Hare Kṛṣṇa, du hör Bhagavad-gītā, du hör Śrīmad-Bhāgavatam om Kṛṣṇa, och chanta. Detta är början. Då, naturligtvis,

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)

Dessa nio typer av olika sorters tjänst till Kṛṣṇa kommer att upplysa dig, kommer att få dig atta avancera i Kṛṣṇamedvetande, och ditt liv kommer att lyckas. Någon annan fråga? Försök att förstå, frågor. Det är inte så att vi vi med våld trycker på. Ni har fått intelligens. Kṛṣṇa har gett er intelligens. Försök att förstå med din intelligens, men försök inte att undvika. Ställ din fråga för att förstå den, inte fråga för att undvika det. Det finns två typer av frågor.Den frågan kommer inte att hjälpa dig. Om du försöker undvika, då kommer Kṛṣṇa att hjälpa dig att undvika, och om du vill fånga Kṛṣṇa, då kommer Kṛṣṇa att hjälpa dig hur du kan fånga. Två saker sker. Oavsett vilken väg du väljer, kan du acceptera. Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham (BG 4.11). Kṛṣṇa hjälper enligt personens inställning. Om ... Det finns ... Precis som så många filosofer, de vill glömma Kṛṣṇa. Precis som du hittar i Dr Radhakrishnan's bok, i kapitel nio Kṛṣṇa sade, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Översättningen är okej, men han säger, "Det är inte till Kṛṣṇa man skall överlämna sig." Se bara. Det innebär hela hans process för att skriva boken är att vilseleda personer, hur man kan glömma Kṛṣṇa Så om någon vill glömma Kṛṣṇa, kommer Kṛṣṇa att ge honom en sådan intelligens så att han aldrig kommer att kunna förstå Kṛṣṇa . Men om någon försöker att älska Kṛṣṇa förstå Kṛṣṇa kommer han ge full intelligens. Ni kan förstå. Det är Kṛṣṇa . Du har fått full frihet. Men om du glömmer Kṛṣṇa , då måste man tjäna māyā, och om du älskar Kṛṣṇa, då kommer māyā, att lämna dig.