SV/Prabhupada 0315 - Vi är så envisa. Vi försöker att glömma Krishna igen och igen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi är så envisa. Vi försöker att glömma Krishna igen och igen
- Prabhupāda 0315


City Hall Lecture -- Durban, October 7, 1975

Mina damer och herrar, jag tackar så mycket för er vänlighet att delta i denna stora rörelse. Denna rörelse startades inte av mig. Detta startades för många, många år sedan av Kṛṣṇa själv. För det första, Han talade denna filosofi Bhagavad-gītā till solguden. Som det anges i Bhagavad-gītās fjärde kapitel,

imam vivasvate yogam
proktavan aham avyayam
vivasvan manave prahur
manur iksvakave 'bravit
(BG 4.1)
evam parampara-praptam
imam rajarsayo viduh
(BG 4.2)

Så om vi beräknar en ålder av Manu, kommer det till en tid av fyrtio miljoner år. Så Kṛṣṇa talade det för fyrtio miljoner år sedan, åtminstone, Han talade denna filosofi av Bhagavad-gītā till solguden, Vivasvān. Namnet på den förhärskande gudomen på solplaneten är Vivasvān. Hans son, Manu, Vaivasvata Manu ... Hans son, Ikṣvāku, den ursprungliga personen i dynastin surya-vaṁśa, där Lord Rāmacandra uppenbarade Sig, Ikṣvāku ... Så på detta sätt denna Kṛṣṇarörelse kommer från en mycket, mycket lång tid. Men Kṛṣṇa sa, evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2): "Förr rājarṣis, de brukade att ta emot denna instruktion genom kedjan från lärjungesuccessionen." Det var sättet att förstå Bhagavad-gītā. Men Kṛṣṇa sa, sa kāleneha yogo naṣṭo parantapa. Nu Kṛṣṇa, fem tusen år sedan, när Kṛṣṇa talade med Arjuna på slagfältet i Kurukshetra, han var förvirrad om han skulle slåss eller inte, och bara för att entusiasmera honom i striderna, han talade denna Bhagavad-gītā fem tusen år sedan till Arjuna. Och Han sade det att " paramparāsystemet lärjungesuccessionen, nu är bruten; därför talar Jag till dig igen, så att människor kan lära vad som är innebörden av denna filosofi, Kṛṣṇamedvetande."

Så för fem tusen år sedan denna filosofi talades till Arjuna, och vi har instruktionen. Tyvärr har det återigen förvrängts. Eftersom vi inte får det igenom paramparāsystemet, vi slutleder, vi dra slutsatser på vårt eget sätt, och därför har det också brutits igen. Därför igen, för fem hundra år sedan, Śrī Caitanya Mahāprabhu instruerade denna Bhagavad-gītā som en hängiven. Śrī Caitanya Mahāprabhu är tänkt att vara inkarnation av Kṛṣṇa. Som Kṛṣṇa, Gudomens Högsta Personlighet, instruerade han som ordergivande mästare, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), men ändå, människor missförstod. Därför denna gång, för fem hundra år sedan, Lord Caitanya Mahāprabhu, Kṛṣṇa själv, verkade som en hängiven av Kṛṣṇa. Śrī Caitanya Mahāprabhu är Kṛṣṇa. Det beskrivs i den autentiska śāstra::krsna-varnam tvisakrsnam

sangopangastra-parsadam
yajnair sankirtanaih prayair
yajanti hi su-medhasah
(SB 11.5.32)

Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen är praktiskt taget Śrī Caitanya Mahāprabhu's rörelse. Och Śrī Caitanya Mahāprabhu är Kṛṣṇa Själv. Så Kṛṣṇa är mycket vänlig mot den betingade själen. Han försöker att lyfta dem till den verkliga plattform av Kṛṣṇamedvetande om och om igen. Men vi är så envisa, vi försöker att glömma Kṛṣṇa om och om igen. Detta pågår.