SV/Prabhupada 0319 - Acceptera Gud, din position som Guds tjänare och tjäna Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Acceptera Gud, din position som Guds tjänare och tjäna Gud
- Prabhupāda 0319


Room Conversation with Sanskrit Professor, other Guests and Disciples -- February 12, 1975, Mexico

Gäst (4): Så dharma det betyder den religiösa tron eller plikt?

Prabhupāda: Nej, det är dharma plikt, varṇāśrama-dharma. Det ges också upp. Det innebär att den endaste plikten blir till Kṛṣṇamedvetande. Han sa, sarva-dharmān parityajya.. I början Han sa att dharma-saṁsthāpanārthāya. Ja. Yuge Yuge sambhavāmi. Nu, sade han att "jag uppenbarar mig för återupprätta principen om religion." Så i det sista skedet Han sa, sarva-dharmān parityajya. Det innebär att så kallade dharmas eller religion, som pågår i världen, är inte på riktigt. Och Bhāgavata säger därför dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (SB 1.1.2), att "alla typer av låtsasreligion avvisas här." Låtsasreligion, vad är det? Låtsas ... Precis som guld. Guld är guld. Om guld är i händerna på några Hinduer, kommer då det kallas Hinduguld? På samma sätt betyder religion lydnad till Gud. Så var är Hindu religion? Var är kristna religionen? Var är muslimska religionen? Gud är överallt, och vi är bara avsedda att lyda Gud. Det är enda religion, lydnad till Gud. Varför har de tillverkat denna hinduiska religionen, muslimska religionen, kristendomen, denna religion, denna...? Därför låtsas de alla religion. Verklig religion är lydnad ... Dharmaṁ tu sākṣād Bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Precis som lag. Lagen görs av staten. Lagen kan inte vara hinduiska lag, muslimsk lag, kristen lag, denna lag, eller denna lag. Lagen är avsedd för alla. Lydnad till staten. Det är lag. På samma sätt betyder religion lydnad till Gud. Då, en som inte har någon uppfattning om Gud, ingen aning om Gud, Var är religionen? Det är låtsasreligion. Därför i Bhāgavata du hittar, dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra: (SB 1.1.2) "Alla låtsastyper av religion avvisas." Och Kṛṣṇa sade också samma sak, sarva-dharmān parityajya: (BG 18.66) "Du ger upp all denna låtsasreligion. Du överlämnar dig bara till mig. Det är verklig religion. " Vad är det för mening att spekulera på låtsasreligion. Det är inte religion alls. Precis som låtsaslag. Lagen kan inte låtsas. Lag är lag, som ges av staten. På samma sätt innebär religion ordern som ges av Gud. Det är religion. Om du följer, då är du religiös. Om du inte följer, då är du demon. Göra det mycket enklare. Sedan kommer det att vara tilltalande för alla. Så denna Kṛṣṇarörelse är avsedd för att göra saker mycket förenklade. Acceptera Gud, acceptera din position som Guds tjänare och tjäna Gud. Det är allt, tre ord.