SV/Prabhupada 0320 - Vi lär hur man kan bli Bhagyavan, lyckligt lottad

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi lär hur man kan bli Bhagyavan, lyckligt lottad
- Prabhupāda 0320


Lecture on BG 16.6 -- South Africa, October 18, 1975

Flicka: Śrīla Prabhupāda, även om ... Alla levande varelser är en del av Kṛṣṇa.. Även om vi inte överlämnar oss till Kṛṣṇa. i detta liv, så småningom kommer vi att överlämna oss till honom, var och en av oss.

Puṣṭa Kṛṣṇa: Kommer alla ... Även om vi inte överlämnar oss till Kṛṣṇa i det här livet, kommer alla överlämna sig till Kṛṣṇa Kommer alla gå tillbaka till Gudomen så småningom?

Prabhupāda: Hm? Så du har tvivel? Lita inte på att alla kommer att göra det. Så du har inga bekymmer. Det är inte så att alla kommer att göra det. Därför säger Caitanya Mahāprabhu, ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva (CC Madhya 19.151). Om man inte är bhāgyavān, mycket lyckligt lottad, man kommer inte att gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Han kommer att ruttna här. Så denna Kṛṣṇamedvetna rörelse innebär att vi försöker göra människor bhāgyavān. Om han vill, kan han bli bhāgyavān. Det är vårt försök. Vi skapar så många center. Vi undervisar hur man blir bhāgyavān, lycklig, hur man ska gå tillbaka hem, hur man kan vara glad. Nu, om man är lyckligt lottad, kommer de att ta denna instruktion och vända sitt liv. Därför är detta uppdrag. Men utan att bli bhāgyavān kan ingen gå. Lyckligt lottad. Så vi ger dem möjlighet att bli lyckligt lottade. Detta är vårt uppdrag. De mest olyckliga får chans att bli lyckosamma. Någon av oss kan överväga detta, hur från olyckliga liv de kommer till turen. Detta är Kṛṣṇamedvetna rörelsen, att vi ger möjlighet till dem olyckliga. Alla är olyckliga, alla är skojare. Vi ger möjlighet hur man blir intelligent och lycklig. Detta är Kṛṣṇamedvetande. Om människor inte är så olyckliga och skojare, vad är meningen med att predika? Predikan innebär att man måste vända skojarna och de olyckliga att bli intelligenta och lyckliga. Det är predikning. Men om du inte är lyckligt lottad och intelligent, kan du inte ta till Kṛṣṇamedvetande. Det är ett faktum.