SV/Prabhupada 0331 - Verklig lycka är att gå tillbaka hem, hem till Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Verklig lycka är att gå tillbaka hem, hem till Gud
- Prabhupāda 0331


Lecture on SB 6.2.16 -- Vrndavana, September 19, 1975

På det hela taget, är slutsatsen att den som är i denna materiella värld, han är en syndfull människa. Vem som helst.. Annars skulle han inte ha fått denna materiella kropp. Precis som att alla som är i fängelset, du kan dra slutsatsen att han är en syndfull, kriminell man. Du behöver inte studera en efter en. Eftersom han är i fängelse kan du dra slutsatsen att "Här är en brottsling." På samma sätt, vem som helst som är i den materiella världen, han är en brottsling. Men inte fängelsedirektören. Du kan inte dra den slutsatsen, "Eftersom alla som är i fängelse, är kriminella, därför är fängelsedirektören också kriminell." Då tar du fel. De som leder dessa syndfulla män att ta dem tillbaka hem, tillbaka till Gudomen, han är inte en brottsling. Hans ärende är hur man befriar dessa skojare från detta fängelse och ta honom tillbaka hem, tillbaka till Gudomen.

Så mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇāṁ dina-cetasāṁ. Gṛhiṇāṁ. Gṛhi betyder alla som bor i denna kropp eller någon som lever i denna materiella värld. Det är en hård sak. Så de är mycket hårdhjärtade. De vet inte vad som är livets värde. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (SB 7.5.31). Så istället för att upplysa dem, om en mahāt eller mahātmā, håller dem i mörkret, det är en stor otjänst. De måste upplysas. Deras verksamhet är att predika att " Stanna inte i denna materiella värld. Kom till den andliga världen. "Detta är verksamheten för en mahātmā. Mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇāṁ dina-cetasām. De har mycket dåliga kunskaper, mūḍha. De har beskrivits som mūḍha, duṣkṛtina. Alla dessa män är engagerade i syndfulla aktiviteter på grund av sin okunnighet. Om du säger, "Nej, hur man kan säga att de är i okunnighet? Det finns så många universitet. De passerar M.A.C., D.A.C., läkare, Ph.D., och de är fortfarande okunniga? " "Ja." "Hur?" Māyayāpahṛta-jñānā:: "Den så kallade kunskapen tas bort av māyā." Annars varför håller de fast vid denna materiella värld? Om du blir upplyst, då måste du veta, att denna materiella värld inte är vår boning. Vi måste gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Därför predikar denna Kṛṣṇamedvetna rörelse att "Detta är inte ditt hem. Försök inte att vara lycklig här." Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ. Bahir-artha-māninaḥ. Bahir, den externa energin. De tänker att "Materiellt, om vi gör några arrangemang ..." Några av dem försöker att vara lyckliga genom vetenskaplig förbättring, eller en del av dem försöker att gå till de himmelska planeterna, och en del av dem försöker bli det, eller det, men de vet inte att verklig lycka är att gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (SB 7.5.31). De vet inte det. Så det här är en mycket viktigt rörelse, att vi ger dem en antydan och utbildning, hur man ska gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Tack så mycket.