SV/Prabhupada 0349 - Jag trodde helt enkelt på det som min guru talade

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jag trodde helt enkelt på det som min guru talade
- Prabhupāda 0349


Arrival Address -- New York, July 9, 1976

Så en intelligent person bör känna till omständigheterna i olika situationer, i olika liv. De vet inte, häromdagen vår Dr.Svarūpa Dāmodara talade, att oavsett vetenskapliga eller utbildningsmässiga förbättringar de har gjort, två saker saknas. De vet inte vilka dessa olika planeter i himlen är. De vet inte. De gissar bara. De försöker att komma till månen, Mars. Det är inte heller möjligt. Även om du kommer, en eller två planeter, det finns miljontals planeter; Vad vet du om dem? Det finns ingen kunskap. Och en annan kunskap: de vet inte vad som är livets problem. Två saker som de saknar. Och vi förklarar dessa två saker. Problemet med livet är att vi är berövade, vi är utan Kṛṣṇamedvetande; därför lider vi. Om du tar upp Kṛṣṇamedvetande, då är hela problemet löst. Och vad planetsystemet angår. så ger Kṛṣṇa dig möjlighet, du kan gå vart du vill. Men en intelligent person kommer att välja, mad-yājino 'pi yānti mām (BG 9.25). "De som är Kṛṣṇamedvetna, de kommer till mig." Så vad är skillnaden mellan dessa två? Även om jag går till månen eller Mars eller Brahmaloka, Kṛṣṇa säger, ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). Du kan gå till Brahmaloka, men kṣīṇe puṇye puṇyo martya-lokaṁ viśanti: " Men du måste komma tillbaka igen" Och Kṛṣṇa säger också, yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Mad-yājino 'pi yānti mām.

Så du har fått den här möjligheten, Kṛṣṇamedvetande. Allt förklaras i Bhagavad-gītā, vad som är vad. Tappa inte bort denna möjlighet. Var inte dum, vilseledd av så kallade vetenskapsmän eller filosofer eller politiker. Ta upp Kṛṣṇamedvetande. Och det är möjligt endast genom guru-kṛṣṇa-kṛpāya (CC Madhya 19.151). Genom barmhärtigheten från guru och barmhärtigheten från Kṛṣṇa kan du nå all framgång. Detta är hemligheten.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŚU 6.23)

Så den här guru-pūjā som vi gör, Det är inte självförhärligande; det är verklig undervisning. Ni sjunger dagligen, vad är det? Guru-mukha-padma-vākya ... āra nā kariyā aikya. Jag säger rent ut, sådan är översättningen. Jag säger er uppriktigt, vad än liten framgång denna Kṛṣṇamedvetna rörelse har, Jag trodde helt enkelt på vad som sades av min Guru Mahārāja. Det skall ni också fortsätta med. Då kommer all framgång. Tack så mycket.