SV/Prabhupada 0358 - I det här livet skall vi skapa en lösning. Inte mer. Inte komma tillbaka igen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

I det här livet skall vi skapa en lösning. Inte mer. Inte komma tillbaka igen
- Prabhupāda 0358


Lecture on BG 7.14 -- Hamburg, September 8, 1969

Så, hur vi skall möta döden? Som katter och hundar? Vad är då meningen med denna mänskliga livsform? Katter och hundar, de har en kropp. De kommer också att möta döden. Och jag har en kropp; Jag kommer också att möta döden. Så är jag menad att möta döden som katter och hundar? Vilken typ av människa är jag då? Nej. śāstra säger att labdhvā su-durlabham idaṁ bahu-sambhavānte. Efter många, många evolutioner av olika typer av kroppar ... Du förstår den evolutionära teorin. Det är inte precis som Darwins teori, men denna evolutionära process är där. Det medges i Vedisk litteratur. Från lägre grader av djurliv till högre grader av djurliv. Så denna mänskliga livsform skall förstås. Vi har fått denna mänskliga livsform efter många, många lägre stadier av liv. Labdhvā su-durlabham. Och det är mycket sällsynt. Ni kan räkna, de som är biologer, räkna hur många typer av levande varelser som finns. Det finns 8,400,000 arter av liv. Och av det, är människan en mycket liten mängd. Av 8.400.000, är den mänskliga arten av liv 400.000; jämfört med andra djur, en mycket liten mängd. Av det finns det ociviliserade män, många. De är nästan djur. Sedan finns det civiliserade former av människor, precis som vi är. Av dem, de vet inte ... Många, de vet inte vad som är andligt liv. Manuṣyāṇām. Det anges också i Bhagavad-Gita: manuṣyāṇāṁ sahasreṣu (BG 7.3). Av tusentals människor, är en intresserad av att hitta en lösning på problemen. Inte Alla. Alla, de vet inte ens att det är problem. Inte heller bryr de sig om det. De tänker: "Okej, låt det finnas problem. Vi har fått det här livet, låt oss njuta av sinnena. " Så de är nästan djur. Men de som är nyfikna på hur man ska lösa problemet, de är faktiskt accepterade som mänskliga varelser. Andra, de är inte ens människor. De är nästan djur.

Så du har fått denna möjlighet. Denna kropp bör utnyttjas på rätt sätt, hur man kan lösa problemet. Om vi bara ​​ger oss själva i vågorna i cykeln av födelse och död, olika typer av kroppar, är det inte särskilt intelligent . Inte intelligent alls. Så denna mänskliga livsform bör användas för att hitta en lösning på problemet. Det är Vedisk civilisation. De betonar mer på att lösa problemen, verkliga problem. Den materialistiska livsstilen innebär att öka och skapa problem. Det är inte perfekt mänsklig civilisation. Den perfekta mänskliga civilisationen är att du måste sitta mycket lugnt, tyst och filosofiskt överväga, "Hur kan vi lösa detta problem? Var kan jag få kunskap?" Detta är mänsklig form. Hela den vediska instruktionen är så. Nu kan du använda denna form av liv för att hitta en lösning på problemet. Inte dö, innan döden kommer ska du skapa en lösning. Dö inte som katter och hundar. Nej Och en som försöker ... Veda säger etad viditvā yaḥ prayāti sa brāhmaṇaḥ: "Den som dör efter att ha försökt att hitta en lösning på problemen, han är en brāhmaṇa." Och en som dör som katter och hundar, han kallas kṛpaṇa. Kṛpaṇa innebär en mycket mindre intelligent människa.

Så vi ska inte dö som katter och hundar. Vi bör dö som en brāhmaṇa. Även om vi inte i detta liv hittar en lösning, så får vi en chans i nästa liv. Precis som alla dessa pojkar som har kommit till oss, Det är underförstått att de försökte i sitt senaste liv också för att hitta en lösning på detta problem, men de var inte klara. Så de fick en chans till. Dessa saker framgår av Bhagavad-gītā. Så nu, i det här livet, ni skall vara beslutsamma. De som kommer i kontakt med Kṛṣṇamedvetande och initierats för att utföra, de bör vara mycket beslutsamma att " i det här livet hitta en lösning. Inga fler. Inte komma tillbaka igen." Det bör vara vår beslutsamhet. Så denna Krsnamedvetna rörelse är för detta ändamål, att skapa en lösning på alla problem i livet och gå tillbaka hem, tillbaka till Gudomen, där vi får evigt, lycksalig liv av kunskap. Detta är summan och innehållet i den Kṛṣṇamedvetna rörelsen.