SV/Prabhupada 0406 - Vem som helst som känner vetenskapen om Krishna, han kan bli en andlig mästare

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vem som helst som känner vetenskapen om Krishna, han kan bli en andlig mästare
- Prabhupāda 0406


Discourse on Lord Caitanya Play Between Srila Prabhupada and Hayagriva -- April 5-6, 1967, San Francisco

Prabhupāda:: Den första scenen kommer att vara besöket av Vijaya Nṛsiṁha Garh tempel.

Hayagrīva: Vijaya...

Prabhupāda:: Vijaya Nṛsiṁha Garh.

Hayagrīva: Jag ska få stavningen av dessa från dig senare.

Prabhupāda Jag stavar. V-i-j-a-y N-r-i-s-i-n-g-en G-a-r-h. Vijaya Nṛsiṁha Garh tempel. Detta är nära moderna Visakhapatnam varvet. Det finns ett mycket stort indiskt varv, Visakhapatnam. Tidigare var det inte Visakhapatnam. Så nära som fem miles från denna station finns det fina templet på kullen. Så jag tror att tempelscenen kan vara där, och Caitanya Mahāprabhu's besök vid det templet. Och efter det templet, kom han till stranden av floden Godavari. Precis som floden Ganges är en mycket helig flod, på samma sätt finns det andra, fyra andra floder. Yamuna, Godavari, Kṛṣṇa, Narmada. Ganga, Yamuna, Godavari, Narmada, and Kṛṣṇa. Dessa fem floder anses mycket heliga. Så Han kom till banken av Godavari, och han tog sitt bad, och satt på en trevlig plats under ett träd, och chantade Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa. Under tiden såg han att en stor procession skulle komma, och det bör vara scenariot av detta ... I denna procession ... Tidigare kungar och guvernörer, de brukade ta bad i Ganges med sina tillbehör, sitt följe och många Brahmanas och alla typer av välgörande saker. På detta sätt brukade de komma för att ta bad. Så Herren Caitanya såg att någon kommer i den stora processionen, och Han fick höra om Rāmānanda Rāya, guvernören i Madras-provinsen. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya bad honom att " När Du kommer till södra Indien Du måste träffa Rāmānanda Rāya. Han är en stor hängiven. " Så när Han satt på stranden av Kaveri och Rāmānanda Rāya.kom i procession, förstod Han att han är Rāmānanda Rāya. Men eftersom Han var sannyasi, Han tilltalade honom inte. Men Rāmānanda Rāya, han var en stor hängiven, och såg en trevlig sannyāsī, ung sannyāsī, satt och chantade Hare Kṛṣṇa. I allmänhet chantar inte sannyāsīs Hare Kṛṣṇa. De, "Oṁ, oṁ ..." Helt enkelt ljudet oṁ . Inte Hare Kṛṣṇa.

Hayagrīva: Vad menar du Han skulle inte tilltala honom för att han var en sannyāsī?

Prabhupāda: Sannyāsīn, begränsningen för sannyāsī är att han inte bör tigga från en rik man eller se dem. Detta utgör en begränsning. Kvinnor och män med pengar.

Hayagrīva: Men jag trodde Rāmānanda Rāya var en hängiven.

Prabhupāda: Men han var hängiven, utan tvekan men utåt var han en guvernör. Utåt. Så Caitanya Mahāprabhu gick inte till honom, men han förstod att "Här är en fin sannyāsī." Han kom ner och erbjöd sin respekt och satte sig framför Honom. Och de hade gemensamma bekanta, och Herren Caitanya sade att "Bhaṭṭācārya har redan informerat Mig om dig. Du är en stor hängiven. Så Jag har kommit för att se dig. " Och då svarade han, "Ja, vilken hängiven? Jag är en pengaman, politiker. Men Bhaṭṭācārya är mycket snäll mot mig att han har bett Ers Helighet att se mig. Så om Du har kommit, så vänligen, vänligen befria mig från denna mareriella māyā. " Så det var bestämt ett möte med Rāmānanda Rāya, och båda möttes igen på kvällen, och det var diskussion om, jag menar, andliga framsteg i livet. Lord Caitanya frågade honom och Rāmānanda Rāya svarade. Naturligtvis, det är en lång historia, hur Han frågade och hur han svarade.

Hayagrīva: Rāmānanda Rāya..

Prabhupāda: Ja.

Hayagrīva: , Är det viktigt? Scenen om mötet.

Prabhupāda: Möte, möte, den diskussionen kan du tänka dig att ha med?

Hayagrīva: Tja, om det ska med i den scenen är det viktigt. Vill du ha med diskussionen?

Prabhupāda: Viktigt är scenen när Han träffar Rāmānanda Rāya, han kom i processionen, det var en fin scen. Dessa saker är redan klart. Nu vad samtalen anbelangar, sammanfattningen av samtalet var ...

Hayagrīva: Ge mig den korta sammanfattningen.

Prabhupāda: Kort sammanfattning. I denna scen blir Caitanya Mahāprabhu student. Inte exakt student. Han frågade och Rāmānanda Rāya besvarade. Så vikten av scenen är att Caitanya Mahāprabhu inte följer de allmänna regler att bara sannyāsīn bör vara den andlige mästaren. Någon som känner till vetenskapen om Kṛṣṇa, han kan vara andlig mästare. Och för att visa detta exempel i praktiken, trots att Han var sannyāsī och brāhmaṇa och Rāmānanda Rāya var en śūdra och en gṛhastha, familjeförsörjare, ändå var Han som en student och frågade Rāmānanda Rāya. Rāmānanda Rāya. kände, jag menar, tvekan att "Hur kan jag ta ställningen av en lärare till en sannyāsī? Då svarade Caitanya Mahāprabh, "Nej, nej. Tveka inte." Han påstod att endera man kan vara en sannyāsī eller man kan vara familjeförsörjare eller man kan vara en brāhmaṇa eller śūdra det spelar ingen roll. Vem som helst som känner till vetenskapen om Kṛṣṇa, han kan ta positionen som lärare. Så det var Hans, menar jag, gåva. För i det indiska samhället, anses det som regel att det är brāhmaṇas och sannyāsīs som kan vara andlig mästare. Men Caitanya Mahāprabhu sade, "Nej Vem som helst kan bli andlig mästare, förutsatt att han är förtrogen med vetenskapen." Och sammanfattningen av diskussionen var hur man kan höja sig till den högsta perfektionen av kärlek till Gudomen. Och att den kärleken till Gudomen beskrevs, fanns, jag menar komm till uttryck hos Rādhārāṇī. Så i bhāva, i formen av Rādhārāṇī. Och Rāmānanda Rāya, i formen av Rādhārāṇī's vännina Lalitā-sakhī, båda omfamnade varann och började dansa i extas. Det kommer att vara i slutet av scenen. Båda började dansa i extas.

Hayagrīva: Rāmānanda Rāya.

Prabhupāda: Och Caitanya Mahāprabhu.

Hayagrīva: Okej.