SV/Prabhupada 0407 - Historien om Haridasas liv är att han var född i en muhammedansk familj

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Historien om Haridasas liv är att han var född i en muhammedansk familj
- Prabhupāda 0407


Discourse on Lord Caitanya Play Between Srila Prabhupada and Hayagriva -- April 5-6, 1967, San Francisco

Prabhupāda: Under tiden kom en brāhmaṇa och uppmanade Herren Caitanyas att "Jag har bjudit in alla sannyāsīns av Benares, men jag vet att Du inte vill möta dessa Māyāvādī sannyāsīer, men jag har ändå kommit för att bjuda in dig. Vänligen acceptera min inbjudan. " Så Caitanya Mahāprabhu såg detta tillfälle att träffa Prakāśānanda Sarasvatī. Han accepterade hans inbjudan, och det var ett möte, och det var en diskussion om Vedānta-sūtra med Prakāśānanda Sarasvatī, och Han omvände honom till att bli en Vaisnava. Det är en annan händelse.

Hayagrīva:: Hur gammal är den här mannen?

Prabhupāda: Prakāśānanda Sarasvatī? Han var också en gammal man. Inte yngre än sextio år gammal. Ja.

Hayagrīva: Och vad var hans roll igen i stan? Vad var han ... Han var en vedantist?

Prabhupāda: Prakāśānanda Sarasvatī. Han var en Māyāvādī sannyāsī. Han accepterade Caitanya Mahāprabhu's princip och han erbjöd sin respekt. Han rörde vid Hans fötter. Och han också anslöt sig. Men det finns ingenting officiellt att han blev en Vaisnava, men han accepterade filosofin av Caitanya Mahāprabhu. Men Sārvabhauma Bhaṭṭācārya officiellt, han blev en Vaisnava. Sedan möter Herren Haridāsa ...

Hayagrīva: Femte scenen.

Prabhupāda: Femte scenen.

Hayagrīva: Detta är Haridāsa Ṭhākura?

Prabhupāda: Haridāsa Ṭhākura.

Hayagrīva: Vid vems död? På Haridāsa's död?

Prabhupāda: Ja. Haridāsa var en mycket gammal man. Han var Muhammedan.

Hayagrīva: Han var den person som kastades i floden.

Prabhupāda: Ja.

Hayagrīva: Så han slutligen mötte sitt slut här, i den femte scenen.

Prabhupāda: Det är inte meningen att dessa... Naturligtvis har Haridāsa Ṭhākura ett annat liv, men det kommer vi inte att visa.

Hayagrīva: Ja. Okej. Denna speciella händelse.

Prabhupāda: Den särskilda händelsen är betydande, därför att Caitanya Mahāprabhu var en brāhmaṇa och Han var en sannyāsī. Enligt sociala regler borde Han inte ens röra en Muhammadan, men denna Haridāsa Ṭhākura var en Muhammadan, och vid hans död Han tog kroppen själv och dansade, och han tog honom till kyrkogården och distribuerade prasādam. Och Haridāsa Ṭhākura för två, tre dagar han hade inte mått bra. Eftersom han var Muhammadan kunde han inte komma in i Jagannātha tempel. Eftersom hinduer var mycket strikta. Han var hängiven, han brydde sig inte Varför skulle han skapa oväsen? Så Caitanya Mahāprabhu uppskattade hans beteende att han inte ville skapa någon ... Eftersom han var en hängiven. Med tvång tänkte han inte gå till templet. Men Caitanya Mahāprabhu Själv komm dagligen för att se honom. När Han gick för att ta ett bad i havet, först av allt kommer Han för se Haridāsa "Haridāsa? Vad gör du?" Haridāsa kommer för att erbjuda hans respekt, och Han kommer och sitter och pratar under en tid. Sen kommer Caitanya Mahāprabhu för att ta Sitt bad. På detta sätt, en dag när Han kom Han såg att Haridāsa inte mådde bra. "Haridāsa? Hur är din hälsa?" "Ja sir, det är inte så ... När allt kommer omkring, det är kroppen." Sedan den tredje dagen Han såg att Haridāsa kommer att lämna sin kropp idag. Så Caitanya Mahāprabhu frågade honom, "Haridāsa, vad önskar du?" Båda kunde förstå. Haridāsa sade att "Det här är sista stadiet. Om du vänligen står framför mig." Så Caitanya Mahāprabhu stod framför honom och han lämnade sin kropp. (paus).

Hayagrīva: Du nämnde att ...

Prabhupāda: Efter hans bortgång togs kroppen av Caitanya Mahāprabhu Själv, och andra hängivna tog honom till havet och grävde hans grav. Den graven är fortfarande i Jagannātha Purī. Haridāsa Ṭhākura's samādhi, grav. Så Caitanya Mahāprabhu började dansa. Det var ceremonin. För i en Vaisnavaceremoni, är allt kīrtana och dans. Så det var Hans sista ceremoni för Haridāsa Ṭhākura.

Hayagrīva Du nämnde något om att Caitanya dansar med Haridāsa?

Prabhupāda: Haridāsa's kropp. Caitanya ... död kropp. . Haridāsa's döda kropp.

Hayagrīva: Åh, med hans döda kropp?

Prabhupāda: Ja. Hans döda kropp.

Hayagrīva: Efter hans död.

Prabhupāda Efter hans död.

Hayagrīva: Caitanya ...

Prabhupāda: Medan, jag menar , Haridāsa levde, han dansade. Men efter Haridāsa's död, Caitanya Mahāprabhu tog Själv kroppen, och började dansa med kīrtana. Det innebär att hans begravningsceremoni utfördes av Chaitanya Mahāprabhu Själv. Han tog kroppen till havet och på kyrkogården Han ...

Hayagrīva Han genomförde ...

Prabhupāda: Ja. Begravningsceremonin, ja.

Hayagrīva: Med en kīrtana.

.Prabhupāda: Med kīrtana. Kīrtana är alltid där. Och efter begravningen fanns distribution av prasādam och kīrtana... Haridāsa Ṭhākura Så här kan du visa några samtal med Haridāsa, hur innerligt.

Hayagrīva: Okej. Finns det någon annan ... Finns det någon annan information om Haridāsa?

Prabhupāda: Haridāsa's livshistoria är att han föddes i en Muhammadansk familj. På ett eller annat sätt blev han en hängiven och chantade 300.000 gånger, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, och Caitanya Mahāprabhu gjorde honom till ācārya, auktoritetet I chantning. Därför glorifierar vi honom, "Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura ki jaya." Eftersom han blev ācārya, auktoritet I att chanta Hare Kṛṣṇa. Då, när Lord Caitanya tog sannyāsa, Haridāsa Ṭhākura önskade, att, "Min käre Herre, Du lämnar Nabadwip, vad är meningen med mitt liv? Antingen Du tar mig med eller låt mig dö. " Så Caitanya Mahāprabhu sade, "Nej, varför ska du dö? Du kommer med Mig." Så Han tog honom till Jagannātha Purī I Jagannātha Purī, eftersom han ansåg sig född i en Muhammadansk familj, han gick inte in. Så Chaitanya Mahāprabhu gav honom en plats i Kāśīnātha Miśra's hus och han chantade där och Caitanya Mahāprabhu's sände honom prasādam. På det sättet han passerade sina dagar. Och Chaitanya Mahāprabhu brukade komma och se honom dagligen, och en dag han dog så där.