SV/Prabhupada 0426 - En som är lärd, han klagar varken över en levande eller en död kropp

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

En som är lärd, han klagar varken över en levande eller en död kropp
- Prabhupāda 0426


Lecture on BG 2.11 -- Edinburgh, July 16, 1972

Prabhupāda: Översättning. Pradyumna: Översättning: "Den välsignade Herren sade: Du talar lärda ord, medans du sörjer över vad som inte är värt att sörja. De som är visa klagar varken över levande eller döda (BG 2.11). "

Prabhupāda: "Den välsignade Herren sade: Du talar lärda ord, medans du sörjer för vad som inte är värt att sörja. De som är visa klagar varken över levande eller döda. " Denna Kṛṣṇafilosofi, Kṛṣṇamedvetna rörelse, är till för att lära människor att förstå vad som är den konstitutionella ställningen för den levande varelsen. Här sägs det att en som är lärd , han klagar inte varken för den levande eller för den döda kroppen. (På sidan :) De bör tas bort från det främre området. De ska flyttas, de skall gå tillbaka. Den nuvarande civilisationen bygger på det kroppsliga livsbegreppet: "Jag är denna kropp." "Jag är indier", "Jag är amerikan," "Jag är hindu", "jag är muslim", "Jag är svart", "Jag är vit," och så vidare. Hela civilisationen drivs av detta kroppsliga livsbegrepp. Även om det finns avancerat lärande, många universitet och utbildningsinstitutioner, men ingenstans diskuteras detta ämne, eller lärs ut,: "Vem är jag." Snarare är de mer vilseledda genom att ge dem utbildning som "Du är född i detta land. Du måste känna för din nation, du måste agera för din nation." Den så kallade nationalitet lärs ut. Men ingen lärs faktiskt vad han är.

Samma position hade Arjuna, Arjuna på slagfältet i Kurukṣetra. Det var en kamp. det är historien om större Indien, Mahābhārata Det kallas Mahābhārata. Denna Bhagavad-gītā är en del av Mahābhārata. Mahābhārata. betyder större Indien eller större planet. Så i den historien om större Indien, var det en kamp mellan två kusin-bröder, Pāṇḍavas och Kurus. Pāṇḍavas och Kurus, de tillhörde samma familj, som kallas Kuru-dynastin, och på den tiden, 5000 år sedan, Kuru- dynastin härskade över hela världen. Nu, vad vi känner som Bhārata-varṣa är bara en bråkdel. Tidigare kallades denna planet Bhārata-varṣa. Dessförinnan, från tusentals år sedan, var denna planet kallad Ilāvṛta-varṣa. Men det fanns en stor kejsare vars namn var Bharata. Efter hans namn, kom den här planeten att kallas Bhārata-varṣa. Men gradvis, i sinom tid, blev folk splittrade från en enhet. Precis som vi har erfarenhet från Indien, för 20 år, eller 25 år sedan, fanns det inget Pakistan. Men på ett eller annat sätt, blev Pakistan delat. Så egentligen, för många år sedan fanns ingen uppdelning av denna planet. Planeten var en, och kungen var också en, och kulturen var också en. Kulturen var Vedisk kultur, och kungen var en. Som jag sa att Kuru-dynastins kungar styrde över hela världen. Det var monarki. Så det var en kamp mellan två kusin-bröder i samma familj, och det är temat för denna Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā talades på slagfältet. På slagfältet, har vi väldigt lite tid. Denna Bhagavad-gītā talades när de två parterna möttes på slagfältet. Och Arjuna, efter att ha sett den andra parten att den andra parten, alla av dem tillhörde hans familj, alla familjemedlemmar, eftersom det var en kamp mellan kusin-bröder, så han blev medkännande. Medlidsamt, sade han till Kṛṣṇa, "Min käre Kṛṣṇa, jag vill inte strida. Låt mina kusin-bröder njuta riket. Jag kan inte döda dem i denna kamp. " Detta är ämnet för Bhagavad-gītā. Men Krishna förmådde honom att "Du är en kṣatriya. Det är din plikt att kämpa. Varför avviker du från din plikt? "