SV/Prabhupada 0430 - Chaitanya Mahaprabhu säger att varje namn på Gud är lika kraftfullt som Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Chaitanya Mahaprabhu säger att varje namn på Gud är lika kraftfullt som Gud
- Prabhupāda 0430


Lecture on BG 2.11 -- Edinburgh, July 16, 1972

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ
(CC Antya 20.16)

Caitanya Mahāprabhu säger att varje ett av Guds namn är lika kraftfull som Gud. Eftersom Gud är absolut, finns det därför ingen skillnad mellan hans namn, form, lekar. Ingenting skiljer sig från Gud. Det är absolut kunskap. Advaya-jñāna.. Så om du chantar Guds heliga namn, betyder det att du är i direkt i kontakt med Gud. Eftersom namnet inte skiljer sig från Gud. Försök att förstå. På samma sätt, om du rör eld, kommer det att fungera. Om du inte vet, eller vet, vad är kvaliteten på elden, det spelar ingen roll. Om du rör vid eld, kommer det att fungera. På samma sätt, om du verkligen chantar Guds heliga namn, kommer det att fungera. Exemplet är, precis som du sätter en järnstång i elden, den blir varm, varmare, och så småningom blir den glödhet. Av föreningen med eld, blir järnstången eld. Järnstången är inte eld. Men genom association med elden, blir den så gott som eld, så att när det är glödhett, rör du var som helst, kommer järnstången brinna. Likaså om du alltid håller dig i kontakt med Gud, sedan gradvis blir du gudlik. Du behöver inte bli Gud, men du blir gudlik. Och så fort du blir gudlik då kommer alla gudlika kvalifikationer att komma ut. Detta är vetenskapen. Försök att förstå. Vi är en del av Gud, varje levande varelse. Du kan studera Gud, vad är Gud, genom att studera dig själv. Eftersom jag är en del, och precis som, från en påse med ris, om du tar några risgryn, du ser, du kan förstå vad kvaliteten på riset är som finns i påsen. På samma sätt, Gud är stor, det är okej. Men om vi helt enkelt studerar oss själva, då kan vi förstå vad som är Gud. Precis som du tar en droppe vatten från havet. Du kan förstå vad är den kemiska sammansättningen av havet. Du kan förstå. Så det kallas meditation, att studera sig själv, "Vad är jag?" Om man verkligen har studerat sig själv, då kan man förstå Gud också. Nu ta till exempel: "Vad är jag?" Även om du mediterar på dig själv, du kan förstå att du är en enskild person. Individ innebär att du har din egna åsikt, jag har min egen åsikt. Därför är vi ibland oense. Eftersom vi är individuella, jag är individ. Och eftersom vi alla är individer, som en del av Gud, då måste också Gud vara individuell. Detta är studien. Eftersom jag är en person, så är Gud också person. Gud kan inte vara icke-person. Om vi ​​tar Gud som den ursprungliga fadern, högsta fadern ... Den kristna religionen tror. All annan religion tror. Och vi tror också, Bhagavad-gītā.. Because Kṛṣṇa says, ahaṁ bīja-pradaḥ pitā (BG 14.4), "Jag är den ursprungliga fadern till alla levande varelser." Så om Gud är far till alla levande varelser, och vi alla levande varelser, vi är individer, hur kan Gud vara icke-person? Gud är en person. Detta kallas filosofi; detta kallas logik.

Nu, här, i denna värld, vi har erfarenhet att vi vill älska någon. Vem som helst. Även i djurriket. Ett lejon älskar också ungarna. Kärlek är där. Prema, det kallas prema. Så därför denna kärleksfulla affär är där också i Gud. Och när vi kommer i kontakt med Gud våra kontakter kommer att vara helt baserade på kärlek. Jag älskar Kṛṣṇa, eller Gud, och Kṛṣṇa älskar mig. Detta är vårt utbyte av känslor. Så på detta sätt, vetenskapen om Gud, även utan att läsa någon Vedisk litteratur - naturligtvis, det kommer att hjälpa dig - Om du har studerat djupt vad som är Gud, kan du förstå Gud. Eftersom jag är ett urval av Gud, jag är en minimal partikel. Precis som en partikel av guld är guld. Droppen havsvatten är också salt. Havet är också salt, kan du förstå. På liknande sätt, genom att studera vår individualitet, genom att studera våra benägenheter, kan vi förstå vad som är Gud. Detta är en sida. Och här, Gud presenterar personligen Sig Själv, Kṛṣṇa. Han säger Yadā yadā hi dharmas... (paus) ... Heliga hängivna och döda demonerna, jag uppenbarar. " Men kom ihåg att Gud är absolut. Antingen Hans befrielse av de hängivna, eller dödande av demoner, de är samma sak. Eftersom vi lär av den vediska litteraturen att demonerna som dödas av Gudomens Personlighet, de får också samma befrielse, befrielse punkten. Eftersom han dödas av Gud, han är rörd av Gud. Så det är en stor vetenskap. Det är inte en känsla. Den är baserad på filosofi och den auktoriserade Vediska litteraturen. Så vår enda begäran är att du försöker ta denna rörelse på stort allvar och du kommer att bli lycklig.