SV/Prabhupada 0440 - Mayavadis teori är att den ursprugliga själen är opersonlig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mayavadis teori är att den ursprugliga själen är opersonligbr />- Prabhupāda 0440


Lecture on BG 2.8-12 -- Los Angeles, November 27, 1968

Prabhupāda: Gå vidare.

Lärjunge: "I Śvetāśvatara Upaniṣad, Sägs det att Gudomens Högsta Personlighet är den som uppräthåller otaliga levande varelser, i förhållande till deras olika situationer enligt individuellt arbete och reaktion för arbetet. Gudomens Högsta Personlighet är också, genom Hans fullständiga delar, levande i hjärtat av varje levande varelse. Endast de heliga personer som kan se inom och utom samma Gudomens Högsta Personlighet, kan faktiskt nå fram till perfekt evig frid. Samma vediska sanning uppräknade häri ges till Arjuna, och i detta sammanhang alla personer i världen som utger sig själva för att vara mycket lärda men sakligt har mycket dålig grund av kunskap. Herren säger tydligt att Han själv, Arjuna, och alla kungar som är samlade på slagfältet, är evigt enskilda varelser, och att Herren är evigt den som upräthåller de enskilda levande varelserna. "

Prabhupāda: Vad är den ursprungliga versen? Läs du.

Lärjunge: "Aldrig fanns en tid då jag inte existerade, eller du, eller alla dessa kungar ... (BG 2.12)"

Prabhupāda: "Aldrig fanns en tid när Jag inte existerade, eller du, eller dessa människor." Nu säger Han analytiskt, "Jag, du, och ..." Första person, andra person, och tredje person. Det är komplett. "Jag, du och andra." Så Kṛṣṇa säger, "Aldrig fanns en tid när jag, du, och alla dessa personer som har samlats på detta slagfält inte existerade. " Det betyder "I det förflutna, Jag, du, och alla av dem, de har individuellt existerat. Individuellt. Māyāvādī teorin är att den slutliga anden är opersonlig. Så hur kan Kṛṣṇa säga att "Aldrig fans det en tid när jag, du, och alla dessa personer inte existerat"? Det betyder, "jag existerade som individ, du existerade som individ, och alla dessa personer som är framför oss, de fanns även som individer. Aldrig fanns en tid. "Nu, vad är ditt svar, Dīnadayāla? Kṛṣṇa säger aldrig att vi var blandade. Vi är alla individer. Och Han säger: "Aldrig, vi ska vara kvar ... Aldrig kommer det att finnas en tid när vi inte ska finnas. " Det innebär i det förflutna existerade vi som individer, i dagsläget finns det ingen tvekan om att vi existerar som individer, och i framtiden också ska vi fortsätta att vara individer. Så när finns den opersonliga uppfattningen? I det förflutna, nutid, framtid, det finns tre sorters tid. Huh? I alla de tiderna är vi individer. Sen när blir Gud opersonlig, eller jag blir opersonlig, eller du blir opersonlig? Vad är chansen? Kṛṣṇa säger klart, "Det fanns aldrig en tid när Jag, du, och alla dessa enskilda kungar eller soldater ... Det var inte att vi inte existerade i det förflutna. " Så i det förflutna vi existerade som individer, och i dagsläget finns det ingen tvekan. Vi existerar som individer. Du är min lärjunge, jag är din andlige mästare, men du har fått din individualitet, jag har fått min individualitet. Om du inte håller med mig, kan du lämna mig. Det är din individualitet. Så om du inte gillar Kṛṣṇa, kan du inte bli i Kṛṣṇamedvetande, det är din individualitet. Så den här individualiteten fortsätter. Likaså Kṛṣṇa, om Han inte gillar dig, kan Han vägra dig Kṛṣṇamedvetande. Inte att eftersom du följer alla regler och förordningar, är Kṛṣṇa skyldig att ta emot dig. Nej. Om han tycker att "Han är nonsens, Jag kan inte acceptera honom," Han kommer att avvisa dig.

Så Han har individualitet, du har individualitet, alla har fått individualitet. Var är det frågan om impersonalism? Det finns ingen möjlighet. Och om du inte tror Kṛṣṇa, tror du inte Veda, bortsett från allt annat, är Kṛṣṇa accepterad som den högsta auktoriteten, Gudomens Personlighet. Sen om vi inte tror Honom, så var är är möjligheten att avancera i kunskap? Det finns inte någon möjlighet till det. Så det är ingen fråga om individualitet. Detta är ett uttalande av auktoriteten. Nu, förutom påståendet av auktoritet, måste du använda ditt förnuft och argument. Kan du säga någonstans där det finns en överenskommelse mellan två parter? Nej, gå och studera. I staten, i familjen, i samhället, i landet, det finns ingen överenskommelse. Även I sällskapet , även i ditt land. Antag att senaten finns, alla har sitt lands intresse, men han tänker på sitt individuella sätt. En tänker att "Mitt lands välfärd kommer att vara i det här partiet." Annars, varför finns det konkurrens under val av president? Alla säger att "Amerika behöver Nixon." Och en annan person, han säger, "Amerika behöver mig." Så, men varför två? Om Amerika och du, och ni är båda ... Nej, det finns individualitet. Mr Nixon's uppfattning är något annat. Mr annan kandidat's uppfattning är något annat. I församlingen, i senaten, i kongressen, i FN, alla kämpar med sin individuella syn. Annars varför finns det så många flaggor i världen? Du kan inte säga att impersonalism finns någonstans. Individualitet dominerar överallt. Överallt, personlighet, individualitet, är dominerande. Så vi måste acceptera. Vi måste tillämpa vårt förnuft, argument och acceptera auktoriteten. Då är frågan löst. Annars är det mycket svårt.