SV/Prabhupada 0450 - Ta inte med några materiella önskningar under utövande av hängiven tjänst

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ta inte med några materiella önskningar under utövande av hängiven tjänst
- Prabhupāda 0450


Lecture on SB 7.9.4 -- Mayapur, February 18, 1977

Pradyumna: Översättning -" Nārada Muni fortsatte: O kung, även om den upphöjda hängivne Prahlāda Mahārāja bara var en liten pojke, accepterade han Herren Brahmā's ord. Han fortsatte gradvis mot Lord Nṛsiṁha-deva, och föll ner för att erbjuda sin vördnadsfulla respekt med knäppta händer. "

Prabhupāda:

tatheti śanakai rājan
mahā-bhāgavato 'rbhakaḥ
upetya bhuvi kāyena
nanāma vidhṛtāñjaliḥ
(SB 7.9.4)

Så Prahlāda Mahārāja är mahā-bhāgavata, inte en vanlig hängiven. Arbhakaḥ. Arbhakaḥ innebär oskyldigt barn, fem år gammal liten pojke. Men mahā-bhāgavata. Inte för att han är pojke ... Ahaituky apratihatā (SB 1.2.6). Ett litet barn kan bli mahā-bhāgavata, och en mycket lärd akademisk kan bli en demon. Bhakti är så upphöjd att detta är motstridigt. Arbhakaḥ. Arbha betyder dum eller barnslig, men på samma gång mahā-bhāgavata Det är möjligt. mahā-bhāgavata innebär ... Vi måste skilja mellan olika typer av hängivna: kaniṣṭha adhikārī, madhyama-adhikārī and mahā-bhāgavata, uttama adhikārī. Uttama-adhikārī.

Så den här Prahlāda Mahārāja är mahā-bhāgavatam, mahā-bhāgavata, inte för att han nu är fem år gammal ... Nej Han var mahā-bhāgavata från livmodern av sin mor. När hans mor attackerades av halvgudarna, arresterad, och drogs av devatas, Narada Muni passerade där: "Vad gör du?" Och "Hon är hustru till Hiraṇyakaśipu, och hon har ett barn i livmodern. Så vi vill döda barnet också. " Nārada Muni frågade omedelbart dem, "Nej, nej, nej, nej. Han är inte ett vanligt barn. Han är mahā-bhāgavata. Rör honom inte. " Så de kommer överens. Narada Muni ... Detta är devatā. Även om de gjorde några misstag, så snart som Nārada Muni beordrade dem att "Försök inte att skada. Han är mahā-bhāgavata" omedelbart ... Så Nārada Muni sa, "Min kära dotter, du kommer med mig tills din man kommer tillbaka." Hiraṇyakaśipu gick för att utföra mycket svår självtukt för att besegra halvgudarna. Detta är demonisk självtukt. Hiraṇyakaśipu var engagerad i mycket allvarlig typ av självtukt. Vad är syftet? Ett materiellt syfte.

Men den typen av späkning, självtukt, är meningslös. Śrama eva hi kevalam (SB 1.2.8). Materialisterna, de tar självtukt. Om de inte gör det, kan de inte förbättras, antingen i affärsområdet, eller på det ekonomiska området eller politiska området. De måste arbeta mycket, mycket hårt. Precis som i vårt land, den store ledaren Mahatma Gandhi, han var tvungen att arbeta mycket, mycket hårt. Tjugo år i Durban han kasatde bort sin tid, och trettio år i Indien. Jag säger kastar bort hans tid. Varför då? För vissa politiska ändamål. Vad är hans politiskt syfte? "Nu är vi en grupp som kallas vid namnet indier. Vi måste driva bort engelsmännen och ta den högsta myndigheten. "Detta är syftet. Så det här är anyābhilāṣitā-śūnyaṁ (CC Madhya 19.167). Vad är detta ändamål? Idag är du indier; i morgon kan du vara något annat. Tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Du måste ändra din kropp. Så vad är nästa kropp? Kommer du att igen vara Indier? Ingen garanti. Även om du har mycket kärlek för Indien, okej, beroende på din karma får du kropp. Även om du får en indisk kropp av ett träd, då kommer du att stå upp i fem tusen år. Vad är fördelen? Kṛṣṇa säger tathā dehāntara-prāptiḥ. Han säger inte att en människa kommer att igen bli en människa. Det finns ingen garanti. Vissa skojare de säger att har man en gång fått denna människokropp, kan man inte degraderas. Nej. Det är inte faktum. Faktum är att av 8,400,000 olika arter av liv, enligt din karma får du en kropp. Det är allt. Ingen garanti för att du har ... Och även om du får en indisk kropp, vem bryr sig om dig?

Så utan Kṛṣṇamedvetande, oavsett självtukt, botgörningar vi utför, det är helt enkelt värdelöst slöseri med tid. Vi borde veta. Bara slöseri med tid. Eftersom du måste ändra din kropp. Allt kommer att förändras. Du har kommit naken; du måste gå naken. Du kan inte vinna. Mṛtyuḥ sarva-haraś cāham (BG 10,34).Sarva-haraś ca. Oavsett vad du har förvärvat, allt kommer att tas bort. Mṛtyu ... Precis som Hiraṇyakaśipu. Hiraṇyakaśipu, vad han än hade förvärvat, Prahlāda Mahārāja sa, På en sekund, tog Du bort. Så, min Herre, varför erbjuder du mig denna materiella välsignelse? Vad är värdet av det? Jag har sett min far: helt enkelt genom att blinka med ögonbrynen blev halvgudarna rädda. En sådan ställning har Du avslutat på en sekund.Så vad är nyttan med denna materiella position? "

Så därför de som är rena hängivna, de eftersträvar inte något materiellt. Det är inte deras ...

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Vi bör alltid komma ihåg det. Ta inte med någon materiell önskan under utövande av hängiven tjänst. Då är det inte rent. Na sādhu manye yato ātmano 'yam asann api kleśada āsa deha. Så snart du tar in materiella önskningar, så har du slösat bort din tid. Eftersom du måste få en kropp. Din önskan kommer att uppfyllas. Kṛṣṇa är så snäll -ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmi (BG 4.11) - Om du vill uppfylla vissa önskningar genom bhakti, är Kṛṣṇa mycket snäll: "Okey." Men du måste ta en annan kropp. Och om du är ren, helt enkelt, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mam eti (BG 4.9). Det är önskvärt, ren hängiven. Därför rekommenderar vi alla att bli en ren hängiven. Ren hängiven ... Detta är exemplet mahā-bhāgavata. Denna fem år gammla pojke, han hade ingen verksamhet förutom att uppfylla att bli en ren hängiven till Kṛṣṇa.