SV/Prabhupada 0455 - Försök inte att använda din begränsade logik för att förstå saker som är ofattbara för dig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Försök inte att använda din begränsade logik för att förstå saker som är ofattbara för dig
- Prabhupāda 0455


Lecture on SB 7.9.6 -- Mayapur, February 26, 1977

Pradyumna: Översättning - "Genom beröringen från Herren Nṛsiṁha-deva's hand på Prahlāda Mahārāja's huvud, befriades Prahlāda fullständigt från alla materiella föroreningar och önskningar, som om han hade blivit ordentligt rengjord. Därför blev han genast transcendentalt belägen, och alla symptom på extas blev uppenbarat i hans kropp. Hans hjärta fylldes med kärlek, och hans ögon med tårar, och därmed kunde han helt fånga Herrens lotusfötter i kärnan av hans hjärta. "

Prabhupāda:

sa tat-kara-sparśa-dhutākhilāśubhaḥ
sapady abhivyakta-parātma-darśanaḥ
tat-pāda-padmaṁ hṛdi nivṛto dadhau
hṛṣyat-tanuḥ klinna-hṛd-aśru-locanaḥ
(SB 7.9.6)

Så Prahlāda Mahārāja, tat-kara-sparśa, "Beröringen av Nṛsiṁha-deva's lotushand" samma handflata där naglarna är. Tava kara kamala-vare nakham adbhuta-sṛṅgam. Samma handflata med nakha adbhuta... Dalita-hiraṇyakaśipu-tanu-bhṛṅgam. Omedelbart endast med naglarna ... Herren krävde inte något vapen för att döda denna gigantiska demon, helt enkelt naglar. Tava kara-kamala. . Exemplet är mycket trevligt: kamala. Kamala betyder lotusblomma. Herrens handflata är precis som lotusblomman. Därför lotusblomman är mycket mjuk inuti, mycket tilltalande, och hur kom naglarna? Därför adbhuta. Tava kara-kamala, adbhuta. Nakham adbhuta-sṛṅgam. Det är inte möjligt att växa några våldsamma naglar, vassa naglar i en lotusblomma. Detta är motsägelsefullt. Därför säger Jayadeva adbhuta: "Det är underbart. Det är häpnadsväckande.." Därför Herrens kraft, uppvisande av makt och vassa naglar, allt detta är ofattbart. Śrīla Jīva Goswami har förklarat, "Om du inte accepterar, ofattbar makt av den Högsta Herren, finns det ingen förståelse. " Acintya. Acintya-sakti. Acintya betyder "ofattbart." Du kan inte spekulera hur det sker, hur i lotusblomman, det är så hårda naglar som omedelbart, inom en sekund, det kan döda en stor demon som Hiranyakasipu. Därför är det acintya. Vi kan inte föreställa oss. Acintya. Och därför är den Vediska instruktionen acintyā khalu ye bhāvā na taṁś tarkeṇa yo jayet: "Använd inte din bristfälliga logik i de frågor som är ofattbara för dig." Det finns ingen logik i att i en lotusblomma det kan växa naglar. De säger "mytologi." Eftersom de inte kan föreställa sig i deras bristfälliga hjärna, de kan inte ta emot hur saker händer som så, de säger "mytologi." Inte mytologi. Det är fakta. Men det är ofattbart för dig eller oss. Det är inte möjligt.

Så att samma kara kamala, lades på huvudet av Prahlāda Mahārāja. Prahlādāhlāda-dāyine. Prahlāda Mahārāja kände "Åh, hur lycksalig denna hand." Inte bara känner, men genast alla hans materiella olyckor, kval, försvann. Detta är processen av transcendental beröring. Vi kan ha samma facilitet i denna tidsålder. Det är inte så att Prahlāda Mahārāja blev omedelbart jublande genom beröringen från Herrens lotushand... Ni kan ha samma nytta omedelbart om vi blir som Prahlāda Mahārāja. Då är det möjligt. Kṛṣṇa är advaya-jñāna, så i denna ålder har Kṛṣṇa uppenbarats i formen av Sin ljudvibration: kali yuga nama rūpe kṛṣṇāvatāra (CC Adi 17.22). Denna tidsålder ... Eftersom dessa fallna män i denna tidsålder, de är ... De har ingen kvalifikation. Mandāḥ. Alla är dåliga. Ingen är kvalificerad. De har ingen andlig kunskap. Bryr sig inte om. I era västländer är de mycket uppblåsta med materiell kunskap, men de har ingen andlig kunskap. Kanske i historien, för första gången i historien, de får viss information av andlig kunskap.

Hängivna: Jaya.

Prabhupāda: Annars fanns det ingen andlig kunskap. De vet inte. Det är ett faktum.