SV/Prabhupada 0459 - Praladha Maharaja är en av Mahajanas, auktoriserad person

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Praladha Maharaja är en av Mahajanas, auktoriserad person


Praladha Maharaja är en av Mahajanas, auktoriserad person
- Prabhupāda 0459


Lecture on SB 7.9.7 -- Mayapur, February 27, 1977

Pradyumna: Översättning - "Prahlāda Mahārāja fixerade sitt sinne och syn på Herren Nṛsiṁha-deva med full uppmärksamhet, i fullständig trance. Med ett fast sinne, började han att offra böner i kärlek med darrande röst. "

Prabhupāda:

astauṣīd dharim ekāgra-
manasā susamāhitaḥ
prema-gadgadayā vācā
tan-nyasta-hṛdayekṣanaḥ
(SB 7.9.7)

Så detta är processen. Denna process kan inte förväntas omedelbart, men om du praktiserar den allmänna processen, mycket lätt gjort, som det rekommenderas i Bhagavad-gītā, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65) . Du kan inte få ställningen som Prahlāda Mahārāja omedelbart. Det är inte möjligt. Processen är, först av allt, sādhana-bhakti. Denna Prahlāda Mahārāja's position är annorlunda. Han är mahā-bhāgavata. På många ställen har vi redan sett, han är nitya-siddha. Det finns två typer av hängivna, tre: nitya-siddha,sādhana-siddha, kṛpa-siddha. Dessa saker beskrivs i Nectar of Devotion. Nitya-siddha innebär att de är eviga följeslagare till Gudomens Högsta Personlighet. De kallas nitya-siddha. Och sādhana-siddha innebär man har fallit ner till denna materiella värld, men genom att utöva hängiven tjänst enligt de regler och föreskrifter, förelägganden av śāstra, direktiv från guru, på detta sätt, kan man också nå samma position som nitya-siddha. Detta är sādhana-siddha. Och det finns en annan. Som är kṛpa-siddha. Kṛpa-siddha innebär ... Precis som Nityānanda Prabhu, han ville att dessa Jagāi-Mādhāi skulle befrias. Det fanns ingen sādhana.. De följde aldrig några regler och föreskrifter. De var tjuvar och skojare, mycket degraderat tillstånd. Men Nityānanda Prabhu ville visa ett exempel, att "Jag ska befria dessa två bröder. Strunt samma de är så fallna." Det kallas kṛpa-siddha. Så vi bör alltid komma ihåg att det finns tre kategorier:nitya-siddha, sādhana-siddha and kṛpa-siddha. Men när de blir siddha, perfekta, oavsett metod, de är på samma nivå. Det finns ingen skillnad.

Så Prahlāda Mahārāja's position är nitya-siddha. Gaurāṅgera saṅgi gane nitya-siddha boli māne. Caitanya Mahāprabhu, när Han kom ... Inte bara Han, men andra också. Precis som med Kṛṣṇa så många hängivna, de steg ned, precis som Arjuna. Arjuna är nitya-siddha, nitya-siddha, vän. När Kṛṣṇa sade att "Jag talade denna filosofi Bhagavad-gītā till solguden" imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam (BG 4.1), för så många miljoner år sedan. För att reda ut saken, frågade Arjuna "Kṛṣṇa, Du är i min ålder. Hur kan jag tro att Du talade denna filosofi så många miljoner år sedan? " Så vad svarade Kṛṣṇa, du vet, "Min käre Arjuna, både du och Jag vi har framträtt många, många gånger. Skillnaden är att du har glömt. Det innebär att du var också närvarande vid den tiden, eftersom du är min nitya-siddha, vän. När jag framträder, framträder också du. Men du har glömt; Jag har inte glömt." Det är skillnaden mellan jīva och (otydligt), eller Herren, att vi är liten del och partikel av den Högsta; Därför kan vi glömma. Men Kṛṣṇa glömmer inte. Det är skillnaden. Så nitya-siddha. Prahlāda Mahārāja skall förstås som nitya, mahā-bhāgavata, nitya-siddha. De framträder för att slutföra Kṛṣṇa.'s līlā.

Så vi ska inte försöka imitera Prahlāda Mahārāja. Det är inte bra. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ, jag har redan förklarat i går. Prahlāda Mahārāja är en av mahājanas, auktoriserade personer, auktoriserad hängiven. Vi bör försöka att följa honom. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ. Så śrutayo vibhinnāḥ.

tarko 'pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsau munir yasya matam na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ
(CC Madhya 17.186)

Du kan inte förstå Gud genom logik och argument. Det kommer aldrig att fungera. Det finns så många Māyāvādīs, de häller ständigt på: "Vad är Gud?" Neti neti: "Detta är det inte, det är inte detta, Vad är Brahman.?" Så genom denna process kommer du aldrig att kunna förstå vad är Gud. Jñāne prayāse udapāsya namanta eva. Caitanya Mahāprabhu har accepterat denna formel. Genom kunskap, genom din lärdom, om du vill förstå - Du kan ha en mycket hög standard, lärd - men det är inte din kvalifikation att förstå Gud. Det är inte kvalifikationen. Du måste ge upp din fåfänga att "Jag är rik", "Jag är mycket lärd" "Jag är mycket vacker", "Jag är mycket ..." osv, osv. De är janmaiśvarya śruta śrī (SB 1.8.26). Detta är inte kvalifikationerna. Kuntīdevī har sagt, akincana gocaraḥ "."Kṛṣṇa, Du är akiñcana gocara." Akiñcana. Kiñcana innebär att om någon tror att "jag har det här, därför kan jag köpa Kṛṣṇa," Nej, så är det inte. Det är inte möjligt. Du måste bli tom, akiñcana-gocaraḥ.