SV/Prabhupada 0461 - "Jag kan klara mig utan guru" - Det är nonsens

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

"Jag kan klara mig utan guru"- Det är nonsens
- Prabhupāda 0461


Lecture on SB 7.9.7 -- Mayapur, February 27, 1977

Precis som i vårt land, kanske du vet, det var en poet, Rabindranath Tagore. Han fick mycket uppmärksamhet från Oxford University. Han fick ... Han gick aldrig i någon skola, men han fick titeln, doktor, "Dr Rabindranath Tagore." Och om du tror att "jag ska också få doktorsexamen utan att gå till en skola," det är dårskap. Det är speciellt. På samma sätt, försök inte imitera. Följ den allmänna kursen, sādhana-siddhi. De reglerande principerna måste följas enligt instruktionerna i śāstra. Därför finns det så många śāstras. Och guru är guide. Vi måste alltid ... Även om du är nitya-siddha eller kṛpa-siddha, bör du inte försumma dem allmänna reglerande principerna. Det är mycket farligt. Försök inte att göra det. Vi måste följa. Nitya ... Precis som Caitanya Mahāprabhu. Caitanya Mahāprabhu är Kṛṣṇa Själv, Gud, men Han accepterar guru. Vem är Hans guru? Han är guru för alla, men han har också accepterat Īśvara Purī som Hans guru. Kṛṣṇa Själv, accepterade Sin guru, Sāndīpani Muni, för att lära oss att utan guru kan du inte göra några framsteg. Ādau gurvāśrayam. Det första man skall göra är att acceptera guru. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12). Tro inte att "jag är så avancerad. Jag behöver inte någon guru. Jag kan klara mig utan guru." Det är nonsens. Det är inte möjligt. "Måste." Tad vijñānārtham. Tad-vijñānārtham är andlig vetenskap. "Måste närma sig." Gurum evābhigacchet samit-paniḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham. Tasmād-guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (SB 11.3.21). Om du är verkligt allvarlig att förstå den transcendentala vetenskapen, andlig kunskap, Åh, du måste ha guru. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam. Och precis som Caitanya Mahāprabhu säger, āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa (CC Madhya 7.128). Guru kan inte vara självgjord. Nej. Det finns ingen sådan enda händelse genom hela den vediska litteraturen. Och nu för tiden, så många skojare, de blir guru utan någon auktorisation. Det är inte guru. Du måste godkännas. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rā... (BG 4.2).

Så snart paramparā är förlorad,sa kālena yoga naṣṭo parantapa, omedelbart slut. Den andliga styrkan är slut. Du kan klä dig som en guru, du kan prata stora, stora ord men det kommer aldrig att bli effektivt. Så sådan är vetenskapen. Så Prahlāda Mahārāja är vår guru. Han är inte vanlig. Tro inte att "Han är en fem år gammal pojke, han har ingen kunskap." Nej, han är perfekt nitya-siddha guru, och vi bör alltid be för hans nåd. Och det är Vaiṣṇava ṭhākura. Vaiṣṇava ṭhākur tomāra kukkura boliyā jānaha more. Detta är ett ödmjukt sätt. "O Vaiṣṇava ṭhākura..." Alla Vaiṣṇavas are ṭhākura. De är inte vanliga personer. Ṭhākura ... Vi vänder oss därför: Bhaktivinoda Ṭhākura, Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura. Så Vaiṣṇava, Prahlāda Ṭhākura. Så vi bör alltid be, vaiṣṇava ṭhākura, tomāra kukkura boliya jānaha more. Detta är ... Det är en sång av Bhaktivinoda Ṭhākura: "Min käre Vaiṣṇava ṭhākura, vänligen acceptera mig som din hund."Vaiṣṇava ṭhākura. Som hunden, med endast en indikation från herren, gör han allt mycket lydigt, Vi måste lära oss denna läxa från hunden, hur man blir trogen till sin herre. Det är instruktionen. I allt du kan lära dig något. Alla. Därför mahā-bhāgavata, de accepterar alla som guru, att lära sig något. Faktiskt, från hunden vi kan lära denna konst, hur man blir trogen med risk för livet även. Det finns många fall där en hund har givit sitt liv för herren. Så ... Och vi bör vara en hund till Vaiṣṇava. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra pāyeche kebā