SV/Prabhupada 0471 - Enklaste sättet att tillfrdställa Krishna - Det behövs helt enkelt ditt hjärta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Enklaste sättet att tillfrdställa Krishna- Det behövs helt enkelt ditt hjärta
- Prabhupāda 0471


Lecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Prabhupāda: Så Prahlāda Mahārāja tänkte det att trots att han var född i en familj, asura familj, ugra, ugra-jātam, fortfarande, om han bestämmer sig för att tjäna Kṛṣṇa, Herren Nṛsiṁha-deva, med bhakti, följande i fotspåren av gaja-yūtha pāya, kungen bland elefanterna ... Han var ett djur. Ni känner till historien, att han blev attackerad av en krokodil i vattnet. Så det var kampen för tillvaron mellan de två, och när allt kommer omkring, krokodil är djuret i vattnet; Han hade stor styrka. Och elefanten, även fast han också är ett mycket stort, kraftfullt djur, men han var inte ett djur i vattnet, så han var väldigt hjälplös. Så till sist, började han att chanta Herrens heliga namn och bad, så han räddades. Han räddades, och eftersom krokodilen fångat upp benet av elefanten, blev han också räddad eftersom han var Vaiṣṇava. Och detta djur, krokodilen, Han var under fötterna på en Vaiṣṇava, så han blev också räddad. (skratt) Detta är historien, ni vet. Så därför, chāḍiyā vaiṣṇava sevā. Han gav indirekt service till Vaiṣṇava, och han blev också befriad.

Så bhakti ären sådan fin sak, så att du mycket lätt kan få fördel av den Högsta Person. Och om Kṛṣṇa är nöjd med er, vad återstår? Allt du får. Allt du får. Yasmin vijñāte sarvam eva vijñātaṁ bhavanti (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3). Enklaste sättet att tillfredsställa Kṛṣṇa... Du behöver inte mycket pengar, mycket utbildning, ingenting sådant. Du behöver bara ditt hjärta: "O Kṛṣṇa, Du är min Herre. Du är min herre evigt. Jag är Din tjänare evigt. Låt mig vara engagerad i din tjänst. " Det är Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ (hängivna chantar) Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Detta är innebörden av Hare- Kṛṣṇa- mantrat: "Åh Kṛṣṇa, Åh Kṛṣṇa's energi, jag är Din tjänare. På ett eller annat har jag nu fallit ner i detta materiella tillstånd. Vänligen ta mig upp och engagera mig i tjänst. " Ayi nanda-tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ māṁ viṣame bhavaṁ budhau. Det lär Caitanya Mahāprabhu oss. Bhavaṁ budhau. Denna materiella värld är precis som ett stort hav, bhava. Bhava innebär upprepning av födelse och död, och āmbu betyder āmbudhau innebär i havet, i oceanen. Så vi kämpar hårt för tillvaron i detta hav. Så Caitanya Mahāprabhu säger ayi nanda tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ mām: "Jag är Din tjänare evigt. På ett eller annat har jag fallit i detta hav och kämpar. Plocka upp mig." Ayi nanda-tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ mām viṣame bhavāmbudhau kṛpāya. Genom Din orsakslösa nåd ...

ayi nanda-tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpāya tava pāda-paṅkaja-sthita-dhūlī sadṛśsaṁ vicintaya
(CC Antya 20.32, Śikṣāṣṭaka 5)

Detta är bhakti-mārga, hängiven tjänst, att bli mycket ödmjuk, undergiven, alltid be till Kṛṣṇa, "Vänligen betrakta mig som en av partiklarna av stoftet från Ers Nåds lotusfötter." Denna mycket enkla sak. Man-manā. På detta sätt tänka på Kṛṣṇa, bli Hans hängivne, offra vördnadsbetygelser, och vad patraṁ puṣpaṁ, liten blomma, vatten, du kan ge, offra till Kṛṣṇa. På detta sätt lev mycket fridfullt och var glad. Tack så mycket. Hängivna: Jaya Prabhupāda.