SV/Prabhupada 0499 - Vaisnava är väldigt varm-hjärtad, medlidsam, därför han har medkänsla med andra

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vaisnava är väldigt varm-hjärtad, medlidsam, därför han har medkänsla med andra
- Prabhupāda 0499


Lecture on BG 2.15 -- Hyderabad, November 21, 1972

Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). Då kan du känna att varje levande varelse är precis som du. Det spelar ingen roll om han är en lärd brāhmaṇa, eller om han är en hund, eller en caṇḍāla, eller en elefant.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Det är vad som krävs. Det är andlig vision. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Därför är en hängiven en förstklassig paṇḍita. En hängiven. Eftersom han är sama-darśinaḥ. Sama-darśinaḥ innebär att han känner för andra. En Vaiṣṇava ... Para-duḥkha-duḥkhī, kṛpāmbudhir yaḥ Vaisnava är mycket godhjärtad, barmhärtig, eftersom han känner för andra. Han känner för andra i denna mening att han vet vad han är. Han ser varje levande varelse som en del av Gud: "Nu, här är en viktig del av Gud. Han skulle ha gått tillbaka hem, tillbaka till Gudomen, och dansa med Honom, och leva mycket fint, evigt, lyckligt. Nu ruttnar han här som ett svin, eller som en människa, eller som en kung. Samma sak. Det är bara några år. " Så en hängiven försöker därför att ta honom ur denna illusion. Därför kallas han para-duḥkha-duḥkhī. Han känner faktiskt andras nödställda tillstånd. Inte dessa politiska ledare eller sociala ... Vad kan de göra? De skapar sin egen lycka. Det är allt. Eller vad är den lyckan? Det är också olycka. Om någon tänker "Jag har fått lite pengar. Jag är mycket lyckligt." Det är, det är faktiskt inte lycka. Verkligt lycklig är den som är avancerad i Kṛṣṇamedvetande. Han är lyckligt lottad. Annars är alla olyckliga. Alla är olyckliga.

Så på detta sätt, man bör komma till den andliga förståelsen, och symptomet är han inte störs av de materiella omvälvningarna. Yaṁ hi na vyathayanty ete puruṣaṁ puruṣarṣabha, sama-duḥkha-sukham. Symptomet är sama-duḥkha ... Eftersom han vet att detta är drömmar. Anta att du drömmer. Så antingen du lider i närvaro av en tiger, eller du blir en kung i dröm, vad är värdet? Det är samma sak. Det finns ingen skillnad. Trots allt, är det drömmar. Därför sama-sukha-duḥkha. Om jag blir väldigt glad att jag har blivit en kung eller någon stor man, det är också drömmar. Och om jag tror att "jag är så fattig, Åh, jag lider, jag är sjuk" det är också samma sak. Därför har Kṛṣṇa sagt i de tidigare verserna: tāṁs titikṣasva bhārata. "Bara praktisera att tolerera. Gör din egen aktivitet, Kṛṣṇamedvetande." Yudhyasva mām anusmara (BG 8.7). Den, vår verkliga verksamhet är, som Kṛṣṇa säger, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). "Alltid tänka på mig." Så detta utövande måste gå vidare. Inte bry sig om ifall jag lider eller är glad. Här ... I Caitanya-caritāmṛta sägs det, 'dvaite' bhadrābhadra-jñāna saba 'manodharma', 'ei bhāla ei manda' ei saba 'bhrama'. Dvaite, i denna dubbla, en värld av dualitet, här, i denna materiella värld, "Det här är mycket bra, det här är mycket dåligt," det är helt enkelt ett mentalt påfund. Allt här är dåligt. Inget är bra. Så detta är bara vår mentala skapelse. "Det är bra, det är dåligt." Vi skapar det. Precis som inom det politiska området . "Detta parti är trevligt. Detta parti är dåligt." Men vilket parti som än får makten, ditt tillstånd är detsamma. Priserna ökar. Det minskar inte antingen du byter till detta parti eller det andra partiet. Så detta är bara påhitt.