SV/Prabhupada 0501 - Vi kan inte bli fri från oro såvida vi inte kommer till Krishnamedvetande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi kan inte bli fri från oro såvida vi inte kommer till Krishnamedvetande
- Prabhupāda 0501


Lecture on BG 2.15 -- Hyderabad, November 21, 1972

Så du kan inte bli lycklig. Dessa pojkar och dessa flickor, amerikan, amerikanska, europeiska, de har smakat denna bilcivilisation. De har smakat den ordentligt. Bilar, nattklubb och dricka, de har smakat ordentligt. Det finns ingen lycka. Därför har de kommit till Kṛṣṇamedvetande. Därför nāsato vidyate bhāvo nābhāvo vidyate sataḥ. (BG 2.16). Abhāvaḥ och sataḥ. Så vi är missnöjda på grund av att vi accepterar asat, som inte kommer att finnas. Det är den beskrivning som ges av Prahlāda Mahārāja sadā samudvigna-dhiyām asad-grahāt (SB 7.5.5). Sadā samudvigna-dhiyām. Vi är alltid bekymrade, fulla av oro. Det är ett faktum. Vi alla, fulla av oro. Varför? Asad-grahāt. Eftersom vi har accepterat denna materiella kropp. Asad-grahāt. Tat sādhu manye 'sura-varya dehināṁ sadā samudvigna-dhiyām. Dehinām. Dehinām innebär ... Deha och dehī har vi redan diskuterat. Dehī innebär innehavaren av kroppen. Så alla är dehī, antingen djur eller människa eller ett träd eller vem som helst. Varje levande varelse har accepterat en materiell kropp. de kallas därför dehī. Så dehinām, varje dehī, eftersom han har accepterat denna materiella kropp, är han alltid full av oro.

Så vi kan inte vara fria från oro om vi inte kommer till Kṛṣṇa medvetande. Det är inte möjligt. Du måste bli Kṛṣṇamedveten, brahma-bhūtaḥ prasannātmā (BG 18.54) - du blir omedelbart fri från oro. Om du inte kommer till plattformen av Kṛṣṇamedvetande, kommer du alltid vara full av oro. Sadā samudvigna-dhiyām asad-grahāt, hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ, vanaṁ gato yad dharim āśrayeta (SB 7.5.5). Prahlāda Mahārāja ger oss vägledning, att om du vill få befrielse från detta tillstånd av oro, Sada samudvigna-dhiyām, därefter hitvātma-pātam, hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpam... Gṛham andha-kūpam. Gṛha betyder ... Det finns så många betydelser. Speciellt betyder det: hem. Hem. Hemlängtan. Vår Vediska civilisation är att gå hemifrån. Gå hemifrån. Att ta sannyāsa, att ta vānaprastha. Inte att stanna kvar fram till den sista stunden av döden som en familjemedlem, farfar eller farfars far. Det är inte vår Vediska civilisation. Så snart man vuxit upp lite, pañcāśordhvaṁ vanaṁ vrajet, han måste komma ut ur denna gṛham andha-kūpam. Gṛham andha-kūpam, om vi ska diskutera ärligt, kan det vara mycket obehagligt. Men vi måste diskutera från śāstra vad är gṛha. Gṛha, är det ... Med ett annat ord kallas det aṅganāśrayam. Aṅganā. Aṅganā betyder kvinna. Att leva under skydd av hustru. Aṅganāśraya. Så śāstra rekommenderar att du ger upp detta aṅganāśrayam, för att gå till Paramahamsa-āśrayam. Då kommer ditt liv att räddas. Annars, som Prahlāda Mahārāja säger, gṛham andha-kūpam, "Om du alltid stannar i denna mörka brunn av så kallat familjeliv, då kommer du aldrig att bli lycklig. "Ātma-pātam. Ātma-pātam innebär att du aldrig kommer att kunna förstå andligt liv. Naturligtvis, inte alltid, men i allmänhet. I allmänhet de som är alltför mycket fästa till familjeliv eller utvidgat familjeliv ... Utvidgat - Familjeliv, sen samhälls- liv, sen nationellt liv, sen internationellt liv. De är alla gṛham andha-kūpam. Alla. gṛham andha-kūpam.