SV/Prabhupada 0502 - Ge upp nonsens-uppfattningar - Ta upp det bredare perspektivet av Krishnamedvetande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ge upp nonsens-uppfattningar- Ta upp det bredare perspektivet av Krishnamedvetande
- Prabhupāda 0502


Lecture on BG 2.15 -- Hyderabad, November 21, 1972

Så Prahlāda Mahārāja råder att "Du ger upp alla dessa nonsens föreställningar". Vanaṁ gato yad dharim āśrayeta (SB 7.5.5). Bara vanaṁ gataḥ, betyder bara bli fri från denna uppfattning, gṛham andha-kūpam livsuppfattning. Ta upp det bredare perspektivet av Kṛṣṇamedvetande. Då blir du lycklig. Hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ vanaṁ gato yad dharim āśrayeta (SB 7.5.5). Harim āśrayeta. Den verkliga uppgiften är harim āśrayeta. Vanaṁ gataḥ. Vanaṁ gataḥ betyder att gå till skogen. Tidigare efter gṛhastha liv, vānaprastha liv, sannyāsa liv, de brukade leva i skogen. Men att gå till skogen är inte det huvudsakliga syftet med livet. Eftersom i skogen finns det många djur. Betyder det att de är avancerade i andligt liv? Det kallas markaṭa-vairāgya. Markaṭa-vairāgya betyder "en apas avsagdhet" Apan är naken. Nāga-bābā. Naken. Och äter frukt, och bor under ett träd eller i trädet. Men han har minst tre dussin fruar. Så den här markaṭa-vairāgya, denna typ av försakelse, har inget värde. Verklig försakelse. Verklig försakelse innebär att du måste ge upp andha-kūpa- liv, och ta skydd av Kṛṣṇa, harim āśrayeta. Om du tar skydd av Kṛṣṇa, då kan du ge upp detta, allt detta "ism" liv. Annars är det inte möjligt; du kommer att infångas av denna "ism" liv. So hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ vanaṁ gato yad dharim āśrayeta (SB 7.5.5). Inte att ge upp ... Om du ger upp något, måste man ta upp något. Annars kommer det att bli stört. Ta upp. Det är rekommendationen: paraṁ dṛṣṭvā nivartate (BG 2.59). Du kan ge upp din familj, socialt liv, det politiska livet, det här livet, det där livet, när du tar till Kṛṣṇamedvetet liv. Annars är det inte möjligt. Annars måste du ta upp någon del av den sortens liv. Det är inte fråga om din frihet. Det är inte fråga om frihet från oro. Det här är sättet. Så här samma sak, att tattva-darśibhiḥ, de som faktiskt kan se den Absoluta Sanningen ... athāto brahma jijñāsā, som det sägs i Vedānta-sūtra ... I går en pojke frågade mig: "Vad är det? Vedānta? Vedānta, vad är meningen med Vedānta? Det är mycket fint, det är mycket lätt. Veda betyder kunskap, och anta betyder ursprunglig.

Så Vedānta betyder ursprunglig kunskap. Så ursprunglig kunskap är Kṛṣṇa. Kṛṣṇa säger, vedaiś ca sarvair aham eva vedyo vedānta-kṛd veda-vid ca aham. Han är skaparen av Vedānta och han är kännaren av Vedānta. Om Han inte är kännare av Vedānta hur kan han skriva Vedānta? Egentligen är Vedāntafilosofi skriven av Vyāsadeva, inkarnation av Kṛṣṇa. Så Han är vedānta-kṛt. Och han är vedānta-vit också. Så frågan var om Vedānta betydde advaita-vāda eller dvaita-vāda. Så det är mycket lätt att förstå. Den första aforismen av Vedānta: athāto brahma jijñāsā, att fråga om Brahman, den Absoluta Sanningen. Att fråga var? Om du vill fråga, måste du gå till någon som känner till saken. Därför omedelbart, i allra första början av Vedānta-sūtra, finns det dualitet, att en måste fråga, och en måste svara. Athāto brahma jijñāsā. Så i Vedānta-sūtra hur kan det vara advaita-vāda? Det är dvaita-vāda, från allra första början. Athāto brahma jijñāsā. En måste fråga vad är Brahman, och en måste svara, eller andlig mästare eller lärjungen, det är dualitet. Hur du kan säga att det är advaita-vāda? Så vi måste studera på detta sätt. Här sägs det, tattva-darśibhiḥ. Tattva-darśibhiḥ innebär vedānta-vit, en som känner Vedānta. Janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). En som känner den Absoluta Sanningen, från där allt börjar. Janmādy asya yataḥ. Som är början av Śrīmad-Bhāgavatam.