SV/Prabhupada 0509 - Dessa människor säger att djur inte har någon själ

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dessa människor säger att djur inte har någon själ
- Prabhupāda 0509


Lecture on BG 2.18 -- London, August 24, 1973

Prabhupāda: Vinā paśughnāt (SB 10.1.4). Det är ett uttalande av kungen ... Vad är det?

Lärjunge: Yudhiṣṭhira.

Prabhupāda: Inte Yudhiṣṭhira.

Lärjunge: Parīkṣit, Parīkṣit Mahārāja.

Prabhupāda: Parīkṣit Mahārāja. Han sade att Gudsmedvetande, Kṛṣṇamedvetande, kan inte förstås av djur-dödare. Vina paśughnāt (SB 10.1.4). Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. Du ser dem som är djurmördar, de så kallade kristna och muhammedaner, de kan inte förstå. De är helt enkelt fanatiker. Kan inte förstå vad är själen, vad är Gud. De har fått några teorier och de tänker vi är religiösa Vad är synd, vad är fromma handlingar, dessa saker kan inte förstås av dem eftersom de är djur-dödare. Det är inte möjligt. Därför propagerade Buddha ahiṁsā. Ahiṁsā. Eftersom han såg att hela människosläktet går till helvetet av detta djurdödande. "Låt mig stoppa dem så att de i framtiden kan bli sansade." Sadaya-hṛdaya darśita: Två sidor. Först av allt var han mycket medkännande, att stackars djur, de dödas. Och en annan sida, han såg "Hela mänskligheten kommer till helvetet. Så låt mig göra något. " Därför var han tvungen att förneka existensen av själen, eftersom deras hjärna inte kommer att tolerera sådana saker. Därför ville han inte säga något om själen eller Gud. Han sade att "Ni stoppar djurdödande." Om jag nyper dig, du känner smärta. Så varför ska du ge smärta till andra? Strunt samma han har ingen själ; det är okej. Han talade inte något om själ. Så dessa människor säger djuren har ingen själ. Men det är okej, men han känner smärta när du dödar djuret. Så du också känner smärta. Så varför skulle du ge smärta till andra? Det är Buddha's teori. Sadaya-hṛdaya darśita-pasu-ghātam. Nindasi yajña-vidher ahaha śruti-jātam. Han förnekade att: "Jag accepterar inte Vedas." För i Vedas finns ibland rekommendation, inte för dödande, men för att ge föryngring till ett djur. Men dödande, i den meningen är till för offer. Men Buddha accepterade inte ens djurdödande i offer. Därför nindasi. Nindasi betyder att han kritiserade. Nindasi yajña-vidher ahaha śruti-jātaṁ sadaya-hṛdaya darśita. Varför? Han var så snäll och medkännande. Det är Kṛṣṇamedvetande. Gud är mycket vänlig, mycket medkännande. Han gillar inte. Men när det finns behov, kan Han döda. Men Hans dödande och vårt dödande är annorlunda. Han är alltigenom god. Vem som helst som dödas av Kṛṣṇa, han får omedelbart befrielse. Så dessa saker är där.

Så, omätbar. Du kan inte mäta vad som är själen, men själen är där, och kroppen är förgänglig. "Om du, även om du inte slåss, du räddar din farfar och lärare och andras kroppar, som du är så mycket överväldigad av, så de är förgängliga. Antavanta betyder idag eller i morgon. Anta att din farfar redan är gammal. Så du behöver inte döda honom just nu eller, säg, efter ett år eller sex månader, han kan dö eftersom han redan är gammal. Dessa är de argument. Den viktigaste punkten är att Kṛṣṇa vill att Arjuna måste kämpa. Han måste, han måste inte avvika från sin plikt som en kṣatriya. Han bör inte bli överväldigad av den kroppsliga förstörelsen. Därför ger Han instruktion: "Kroppen skiljer sig från själen. Så tro inte att själen kommer att dödas. Du står upp och kämpar. "Detta är instruktionen.

Tack så mycket.