SV/Prabhupada 0511 - Verklig svält är själens svält. Själen får ingen andlig näring

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Verklig svält är själens svält. Själen får ingen andlig näring
- Prabhupāda 0511


Lecture on BG 2.25 -- London, August 28, 1973

Så alla som accepterar denna materiella kropp som mycket viktig ... Precis som häromdagen, kom några skojare. De var mycket angelägna om att föda denna kropp. De som svälter, svält ... Svält med det kroppsliga livsbegreppet. Men det finns andlig svält. Att vi inte tar hand om. Materiell svält kan vara där, men i själva verket är det inte ett problem eftersom det finns tillräckligt med arrangemang för att upprätthålla denna materiella kropp. Verklig svält är själens svält. Själen får inte andlig mat. Här, detta möte är menat för att ge till den svältande andesjälen. Och så fort du får någon andlig mat, då blir vi glada. Det är situationen. Yayātmā suprasīdati. Om du inte får andlig mat kan det inte vara tillfredsställelse av den verkliga själen. Samma exempel, i buren finns fågeln. Om du bara tvättar buren mycket snyggt och täcker över den och målar den, och fågeln i buren gråter, svälter, vad är det för civilisation? På samma sätt, vi andesjälar, vi har blivit inkapslade i denna kropp, så vår naturliga strävan är att få frihet från denna inkapsling. Lika mycket som fågeln som kämpar för att få frihet från buren. På samma sätt är vi också, vi är inte nöjda att vara inburade. Igår lärde vi oss från Bhagavad-gītā, själens ställning är sarva-gataḥ. Själen kan gå varsomhelst. Det vill säga, den har fått frihet. De som är andligt avancerade av yogisk mystisk kraft, De kan också flytta var som helst de vill. Aṇimā, laghimā siddhi. Det finns fortfarande yogier i Indien som tidigt på morgonen, tar bad i fyra dhāmas: Hardwar, Jagannātha Purī, Rāmeśvaram, och Dvārakā. Det finns fortfarande yogier. Inom en timme, de tar bad på fyra ställen. Sarva-gataḥ, hastigheten. De kommer att sitta ner på ett ställe och, genom yogisk process, inom några minuter, kommer att gå upp och ta ett dopp här, i detta vatten. Antag i London du tar ett dop, tar ett dopp i Themsen, och när du går upp du ser Calcutta Ganges. Det finns yogisk process som är så. Sarva-gataḥ. Så andesjälen har fått så mycket frihet, Sarva-gataḥ, var som helst han gillar kan han gå. Men hindret är denna kropp som kontrollerar vår frihet. Så om du bli av med den här materiella kroppen och bli placerad i en andlig kropp ... Precis som Nārada Muni han kan flytta var som helst, han rör sig, hans verksamhet är att flytta sig. Ibland kommer han till Vaikuṇṭhaloka och ibland kommer han till denna materiella loka. Han har en andlig kropp, han är fri att röra sig överallt, rymdman. De försöker resa i rymden med en maskin. Det finns inget behov av maskin. Yantrārūḍhāni māyayā (BG 18.61). Maskinen är tillverkad av māyā. Men du har fått din egen kraft. Det är mycket snabbt. Så det kan kontrolleras. Därför bör man vara mycket försiktig, hur man får själen ur denna inkapsling från denna materiella kropp. Det borde vara vår första angelägenhet. Men de som helt enkelt sysslar med denna kropp, de är inte bättre än djur, kor och åsnor. Sa eva go-kharaḥ (SB 10.84.13).