SV/Prabhupada 0521 - Min politik går ut på att följa i fotspåren av Rupa Goswami

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Min politik går ut på att följa i fotspåren av Rupa Goswami
- Prabhupāda 0521


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Försök att förstå Kṛṣṇamedvetande. Helt enkelt genom att praktisera detta, på eller annat sätt, blir du fäst vid Kṛṣṇa. På något sätt. Yena tena prakāreṇa, något sätt. Precis som om du älskar någon, på något sätt, försöker du att få det ... Det är inte särskilt svårt. Vi vet taktik. Även ett djur, ett djur, han vet hur man får sina saker taktfullt. Kampen för tillvaron innebär att alla försöker nå sitt mål. Så många, taktfullt. Prova ni också, i stället för dessa materiella irrbloss, på något taktfullt sätt försöka fånga Kṛṣṇa. Det kommer att göra ditt liv framgångsrikt. På något sätt. Mayy ās...

yena tena prakāreṇa manaḥ kṛṣṇe niveśayet
sarve vidhi-niṣedhāḥ syur etayor eva kiṅkarāḥ

Det finns det så många i Kṛṣṇamedvetande ... Denna process, det finns så många. Jag bara introducerar en efter en, lite i taget, men de som praktiserar detta Kṛṣṇamedvetande i Indien, det finns så många regler och förordningar. Någon säger att "Swamiji är mycket konservativ. Han har så många regler och förordningar," men jag har inte infört en procent. En procent. Eftersom det inte är möjligt att införa alla dessa regler och förordningar i ert land. Min politik är att följa i fotspåren av Rūpa Gosvāmī. Han säger att på ett eller annat sätt, låt dem först och främst bli fästa vid Kṛṣṇa. Det är min (otydligt). Och regler och förordningar, kommer de att göra senare. Först av allt låt dem bli fästa vid Kṛṣṇa. Så detta är yoga. Kṛṣṇa förklarar, mayy āsakta-manāḥ pārtha. Så försök att bli fäst vid Kṛṣṇa. Och varför skulle du inte bli fäst vid Kṛṣṇa? Så många fina saker i Kṛṣṇamedvetande. Vi har konst, vi har målning, vi har dans, vi har musik, vi har förstklassig mat, Vi har förstklassiga kläder, förstklassig hälsa, allt första klass. Det är endast den dåraktiga lymmeln som inte kommer att fästas vid dessa första klassens saker. Allt. Och det är lätt på samma gång. Vad är anledningen till att man inte skulle bli fäst vid denna process? Anledningen är att han är en första klassens skojare. Det är allt. Jag säger uppriktigt. Låt vem som helst komma, argumentera med mig, om han inte är en första klassens skojare genom att inte acceptera Kṛṣṇamedvetande. Jag ska bevisa det.

Så var inte första klassens skojare. Bli förstklassig intelligent man. Som Caitanya-caritāmṛtas författare säger, kṛṣṇa yei bhaje sei baḍa catura. Den som har tagit upp Kṛṣṇamedvetande, han är en förstklassig intelligent man. Så var inte första klassens dåre, utan bli förstklassig intelligent man. Det är min begäran.

Tack så mycket. (vördnadsbetygelser) Några frågor?

Häromdagen så många studenter kom, nu ingen. Eftersom de vill förbli förstklassiga skojare, det är allt. Det är ... Det är ett faktum. Så om man inte är mycket intelligent, kan man inte ta upp Kṛṣṇamedvetande. De vill bli bluffade, lurade på ett eller annat sätt. Det är allt. Vanlig sak, enkel sak, och resultatet är mycket bra - de kommer inte att godkänna.